ປະຊາຊົນ 3 ບ້ານ ເມືອງເລົ່າງາມ ໄດ້ຮັບແນວພັນພືດ ອຸປະກອນການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ

666

ຫ້ອງການ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງເລົ່າງາມ ຮ່ວມກັບໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ-ຮັບ ແນວພັນພືດ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດກະສິກໍາ ໃນວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2020ນີ້ ຢູ່ທີ່ບ້ານນາໝີ, ບ້ານຄໍາທອງ ແລະ ບ້ານຂະໜວນ ເມືອງເລົ່າງາມແຂວງສາລະວັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄໍາຜັນ ແກ້ວອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງເລົ່າງາມ, ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ, ມີທ່ານນາງ ລໍາໄຍ ຜາສູ້ຍໄຊງາມ ຕາງໜ້າພະນັກງານອົງການ ສຸພາມິດ ເວິດວີເຊິນ ມີເລຂາບ້ານ, ອໍານາດການປົກຄອງ ໃນ 3 ບ້ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຄອບຄົວເປົ້າໝາຍທໍາການຜະລິດເຂົ້າຮ່ວມ.


ພາຍຫຼັງໃນຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາແມ່ນໄດ້ມອບສໍາເລັດແລ້ວ 7 ບ້ານຄື: ບ້ານເລົ່າຫຍ້າ, ໜອງຈົວ, ພວກໃຫຍ່, ໜອງຕາໃກ້, ກວາງຊີ, ເກັບເຜິ້ງ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍເປົ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບແນວພັນພືດ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດກະສິກໍາ ສວນຄົວ ແລະ ມອບຕື່ມອີກ 3 ບ້ານຄື: ບ້ານນາໝີ, ຄໍາທອງ ແລະ ບ້ານຂະໜວນ ເປັນ 10 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງເມືອງເລົ່າງາມ ອຸປະກອນທີ່ນໍາມາມອບຄັ້ງນີ້ມີ: ແນວພັນເຂົ້າ 118 ກະສອບ, ຜ້າມຸງສວນຄົວ 65 ແຜ່ນ, ຊ້ວນ 32 ອັນ, ຄາດ 32 ອັນ, ຊົວຫົດນ້ຳ 32 ໜ່ວຍ, ກາກນ້ຳຕານຕຸກ 30ລິດຈໍານວນ 32 ຕຸກ, ເຫຼັກຕະປູ 64 ໂລ, ເຫຼັກລວດ 32 ມັດ, ແນວຜັກກາດ, ໝາກອຶ, ໝາກແຕງ, ໝາກເລັ່ນ, ໝາກຖົ່ວຍາວ, ໝາກຖົ່ວຂົ້ວ ແນວລະ 32 ປ໋ອງ, ຕາໜ່າງເຫຼັກ 120×12ແມັດ ຈໍານວນ 64 ກໍ້, ມີຈໍານວນປູກເຂົ້າທັງໝົດ 105ຄອບຄົວ, ປູກຜັກ 59 ຄອບຄົວ ແລະ ແນວພັນສັດຈະມອບພາຍຫຼັງຕື່ມອີກ.

ໃຫ້ກຽດມອບໂດຍທ່ານຄໍາຜັນ ແກ້ວອຸດົມ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງເລົ່າງາມ, ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ, ມີທ່ານນາງ ລໍາໄຍ ຜາສູ້ຍໄຊງາມຕາງໜ້າພະນັກງານອົງການ ສຸພາມິດ ເວິດວີເຊິນ ຮັບໂດຍ ເລຂາພັກ-ນາຍບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວຜູ້ທີ່ທໍາການຜະລິດ ເພື່ອຮັບເອົາແນວພັນພືດ ແລະ ອຸປະກອນທໍາການຜະລິດ ເພື່ອໄປພັດທພະນາສະບຽງອາຫານ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍມີອາຫານພຽງພໍ ແລະ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ສໍາລັບເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນແນພັນພືດກະສິກໍາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັງໃສ່ ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ ຈາກນັ້ນທ່ານ ຄໍາຜັນ ແກ້ວອຸດົມ ຕາງໜ້າອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວທໍາການຜະລິດກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງໂຄງການທີ່ສະໜອງທຶນຮອນ ແລະ ອຸປະກອນການຜະລິດກະສິກໍາ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງມາຍັງແຕ່ລະຄອບຄົວໃຫ້ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃຫ້ຍາວນານ.

ໂດຍ: ພອນໄຊ