ຂ່າວດ່ວນ….ລົດສົ່ງປານິນກະຊັງປິ້ນທີ່ປາກຊ່ອງ

697

ເກີດອຸບັດເຫດໃນເຊົ້າຂອງວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 2020 ເຫດເກີດທີ່ບ້ານຫຼັກ 48 ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຮັດໃຫ້ຄົນຂັບລົດຈໍາຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງໃນການກູ້ຖັງເກັບປານິນ ແລະ ຈັບປານິນຂຶ້ນລົດ


ເຊິ່ງລົດຂົນປານິນກະຊັງ ທີ່ບັນທຸກປານິນຈໍານວນຫຼາຍເພື່ອໄປສົ່ງແມ່ຄ້າໃນຕະຫຼາດ ໂຊກດີທີ່ຄົນຂັບບໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຍັງຫຼາຍ


ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໄລຍະນີ້ຝົນເລີ່ມຕົກລົງມາຫຼາຍການໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນກໍ່ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມລະມັດລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນ