ຊ້າງທົນຮ້ອນໃນປ່າບໍ່ໄຫວ ຈົນຕ້ອງອອກມາຫຼິ້ນນໍ້າ

636

ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວ ອາກາດຮ້ອນເອົ້າເປັນເວລາຫຼາຍວັນ ເຊິ່ງອາກາດຮ້ອນແຮງ ເກີດປະກົດການ ຝູງຊ້າງປ່າ ອອກມາຈາກປ່າ ລົງໄປຫຼິ້ນນໍ້າ

ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດທີ່ຢູ່ຕາດຈໍ ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື, ອັນສ້າງຄວາມແປກປະຫຼາດໃຈ ໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ພົບເຫັນ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຝູງຊ້າງປ່າດັ່ງກ່າວທີ່ອອກມາຫຼິ້ນນໍ້າ ກໍ່ຂໍຢ່າໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໄປໃກ້ມັນເພາະຈະເກີດອັນຕະລາຍ

Cr. Loth