ມີຊາຍໂດດຕຶກໂຮງໝໍ 8ຊັ້ນຕາຍ

736

ໃນວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2020 ທີ່ໂຮງໝໍ103 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີເຫດການຄົນໂດດຕຶກ 8 ຊັ້ນຕາຍ (ຕຶກໃໝ່ ຕຶກກວດເສັ້ນປະສາດ)

ພ້ອມກວດສອບມີໃບຂຽນສັ່ງລາຕາຍ ລາຍລະອຽດລະບຸສັ້ນໆ ວ່າຍ້ອນຜູ້ກ່ຽວນ້ອຍໃຈເປັນພະຍາດອໍາມະພາດ

ລາຍລະອຽດເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມສືບສວນສອບສວນ

ຂໍໃຫ້ໄປສູ່ພົບພູມທີ່ດີ