ທະນາຄານຊາຄອມແບັງ ໄດ້ຮັບລາງວັນຜູ້ບໍລິຫານດີເດັ່ນປະຈໍາປີ 2019

703

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ ໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ ຈໍາກັດ ຫຼື (Sacombank Lao) ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດໃນລາວທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຜູ້ບໍລິຫານດີເດັ່ນປະຈໍາປີ 2019 (Best Banking CEO Lao 2019) ຈາກວາລະສານ Global Banking and Finance Review ຂອງປະເທດອັງກິດ ເນື່ອງຈາກເປັນອີກທະນາຄານທຸລະກິດລົງທຶນຕ່າງປະເທດໃນລາວທີ່ສະໜອງເງິນກູ້ໂດຍສະເພາະວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ.

ທ່ານ ຟ່າມ ກວາງ ຟູ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານ Sacombank Lao ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນນີ້ ເຊິ່ງລາງວັນດັ່ງກ່າວປຽບເໝືອນຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານຕະຫຼອດຈົນຮອດພະນັກງານທຸກຄົນທີ່ມີຄວາມພະຍາຍາມຕັ້ງໃຈທຸ້ມເທເຮັດວຽກໜັກຕະຫຼອດມາເພື່ອສົ່ງມອບການບໍລິການທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນໃຫ້ຄູ່ຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າ ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະເປັນສູນກາງໃນການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແບບຄົບວົງຈອນໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດລາວໄດ້ຂັບເຄື່ອນຢ່າງໝັ້ນຄົງ.

ສໍາລັບການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ປະກອບສ່ວນໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດລາວ ເພາະວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງເປັນສ່ວນປະກອບສຳຄັນຂອງເສດຖະກິດຂອງປະເທດ. ເນື່ອງຈາກ ທະນາຄານຊາຄອມແບັງລາວ ມີຈຸດມຸ່ງໝາຍທີ່ຈະເປັນທະນາຄານ ອັນດັບແຖວໜ້າຂອງລາວ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມທາງດ້ານບຸກຄະກອນທີ່ມີສັກກະຍາພາບເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າບຸກຄົນ ແລະ ລູກຄ້າທຸລະກິດໃຫ້ທ່ວງທັນຕໍ່ສະພາບການທີ່ປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ນອກຈາກທະນາຄານຊາຄອມແບັງໄດ້ຮັບລາງວັນຜູ້ບໍລິຫານດີເດັ່ນປະຈໍາປີ 2019 (Best Banking CEO Lao 2019) ຈາກວາລະສານ Global Banking and Finance Review ຂອງປະເທດອັງກິດ. ຍັງມີອີກຫົວໜ່ວຍວິສະຫະກິດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນປະຈຳປີ 2019 ຈາກວາລະສານດັ່ງກ່າວເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ບໍລິສັດ ອາລິອັນ (Allianz General Laos), ບໍລິສັດ ເອີນ ແອັນ ຢັງ ລາວ (Ernst & Young Laos), ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ (Joint Development Bank), ທະນາຄານ ລາວ-ຈີນ (Lao-China Bank) ແລະ ທະນາຄານພົງສະຫວັນ (Phongsavanh Bank).