ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຫ້ອງການປະສານງານແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສະຫຼຸບວຽກງານ 1 ປີ

739

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິນເຊື່ອປະຈໍາປີ 2019 ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຫ້ອງການປະສານງານແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2020 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການແຂວງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ພັນລອນ ແກ້ວວິເສດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ມີຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງສິນເຊື່ອຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການສະຫຼຸບວຽກງານທະນາຄານນະໂຍບາຍ ຫ້ອງວ່າການປະສານງານແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ປະຈຳປີ 2019 ຈາກ ທ່ານ ຫຼ້າລຸນ ອິນຖະປັດຖາ ຫົວໜ້າປະສານງານ ທນຍ ແຂວງ ວ່າ: ແຂວງບໍລິຄຳໄຊມີໜ່ວຍບໍລິການຢູ່ 4 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ຄື: ໜ່ວຍບໍລິການເມືອງບໍລິຄັນ, ເມືອງຄໍາເກີດ, ເມືອງວຽງທອງ ແລະ ເມືອງໄຊຈໍາພອນ ແລະ ຍັງມີເມືອງນອກເປົ້າໝາຍ 1 ເມືອງຄື: ເມືອງປາກຊັນ ເຄື່ອນໄຫວສະເພາະບ້ານສາມສ້າງ, ມີບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອທັງໝົດ 109 ບ້ານ, 702 ກຸ່ມ, ມີ 5.074 ຄອບຄົວ ແລະ ກູ້ຢືມແບບລາຍບຸກຄົນ 52 ຄອບຄົວ. ໃນປີ 2019 ສາມາດປະຕິບັດແຜນສິນເຊື່ອ ໄດ້ 6.232.900.000 ກີບ ເທົ່າກັບ 51,53%. ໃນນັ້ນ, ເມືອງເປົ້າໝາຍປະຕິບັດໄດ້ 5.455.900.000 ກີບ ເທົ່າກັບ 45,11%, ໃນຈຸດສຸມ 492.000.000 ກີບ ເທົ່າກັບ 4,07% ແລະ ບ້ານສາມສ້າງ 285.000.000 ກີບ ເທົ່າກັບ 2,36%. ແຕ່ປີ 2008 ຮອດປີ 2019 ມີຍອດການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ທນຍ ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ທັງໝົດ 93.896.137.050 ກີບ. ໃນນັ້ນ, ຍອດສິນເຊື່ອໃນເມືອງເປົ້າໝາຍ ກວມເອົາ 86%, ຍອດສິນເຊື່ອໃນຈຸດສຸມ 5% ແລະ ຍອດສິນເຊື່ອໃນບ້ານສາມສ້າງ 9%. ສຳລັບແຜນສິນເຊື່ອ ປີ 2020 ແມ່ນ 16.900.000.000 ກີບ ໂດຍຈະໄດ້ແຍກຕາມຂະແໜງການ ຄື: ໂຄງການປູກຝັງ 5.534.000.000 ກີບ ເທົ່າກັບ 32,75%, ໂຄງການລ້ຽງສັດ 10.716.000.000 ເທົ່າກັບ 63,41% ແລະ ໂຄງການອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ 650.000.000 ກີບ ເທົ່າກັບ 3,85%.

ກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ມີການສະເໜີແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໃນບາງຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ການກຳນົດກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃຫ້ລະອຽດໃນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ, ການສ້າງຂໍ້ສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກໃຫ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ວິທີແກ້ໄຂການເກັບໜີ້ຕົ້ນທຶນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ, ການຕິດຕາມກວດກາຫຼັງຈາກການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ແລະ ອື່ນໆ ທັ້ງນີ້ກໍເພື່ອນຳເອົາຄຳຄິດເຫັນດັ່ງກ່າວໄປປັບປຸງແກ້ໄຂວຽກງານທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.