ອາກອນແຂວງອັດຕະປື ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ລາຍຮັບບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ 108 ຕື້ກີບ

795

ແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນປີ 2020 ຂອງສ່ວຍສາອາກອນ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ວາງທິດທາງລວມ 7 ຄາດໝາຍ ແລະ 16 ວຽກຈຸດສຸມ ໂດຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບຸກຄົນບົນຈິດໃຈບຸກທະລຸ, ເພີ່ມທະວີຍົກສູງບົດບາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຈຳນວນ 108 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ຕົວເລກກົມສ່ວຍສາອາກອນມອບໃຫ້ 95 ຕື້ກີບ ແລະ ແຂວງມອບໃຫ້ສູ້ຊົນເພີ່ມຕື່ມ 13 ຕື້ກີບ.

  ທ່ານ ສຸລິພອນ ຟອງສະໝຸດ ຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາແຂວງອັດຕະປື ໃຫ້ສໍາພາດປັດຈຸບັນສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງອັດຕະປື ມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ 1.347s ຫົວໜ່ວຍ (ຕົວເລກສະຖິຕິ 2019) ເຂົ້າລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມມີ 221 ຫົວໜ່ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາເມືອງ.

ສຳລັບໃນປີ 2020 ນີ້ ໄດ້ຮັບຕົວເລກແຜນການທັງໝົດ 108 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 116,43% ຂອງແຜນການປີ 2019 ຜ່ານມາ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 53,87% ຂອງຂໍ້ມູນເດີນສໍາຫຼວດປີ 2019 ຫຼື ເທົ່າກັບ 3,78% ຂອງ GDP. ໃນນີ້, ຕົວເລກກະຊວງການເງິນ (ກົມສ່ວຍສາອາກອນ) ມອບໝາຍໃຫ້ຈັດເກັບໃນປີ 2020 ຈໍານວນ 95 ຕື້ກີບ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ມອບໝາຍສູ້ຊົນເພີ່ມຕື່ມ 13 ຕື້ກີບ. ໃນນີ້, ຂັ້ນແຂວງຮັບຜິດຊອບ 96,83 ຕື້ກີບ, ຂັ້ນເມືອງຮັບຜິດຊອບ 11,16 ຕື້ກວ່າກີບ. ແຕ່ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນງວດ 1 ສາມາດປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ 9 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 9,96% ຂອງແຜນການປີ ຫຼື ເທົ່າກັບ 55% ຂອງແຜນການງວດ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບບັນລຸຕາມແຜນການ, ຄະນະນຳຂອງສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງໄດ້ວາງທິດທາງລວມ 7 ຄາດໝາຍ ແລະ 16 ວຽກຈຸດສຸມໂດຍການແບ່ງງານ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບຸກຄົນ ບົນຈິດໃຈບຸກທະລຸເພີ່ມທະວີຍົກສູງບົດບາດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດຕາມຕົວເລກຄາດໝາຍກຳນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະດ້ານ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍສືບຕໍ່ທີ່ຈະດຳເນີນການປັບປຸງກົນໄກຄຸ້ມຄອງຜູ້ເສຍອາກອນຂະໜາດນ້ອຍ (ຈຸນລະວິສາຫະກິດ) ໃຫ້ຮັດກຸມ ຮັບປະກັນໄດ້ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ທັນສະໄໝ ແລະ ທັນເວລາບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດໄວ້.

ຫັນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນໄປສູ່ລະບົບທີ່ທັນສະໄໝດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍລວມຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນເພື່ອຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການໄດ້ຊໍາລະອາກອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາກ່ຽວກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ກວ້າງຂວາງທົ່ວສັງຄົມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຮອບດ້ານ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນກັບບັນດາແຂວງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ໃກ້ຄຽງ (ຕາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາຂອງແຂວງ) ເພື່ອຍາດແຍ່ງແຫຼ່ງທຶນຊ່ວຍໜູນ ແລະ ປັບປຸງວຽກງານຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

(ເນື້ອໃນ-ພາບ: ສ່ວຍສາອາກອນອັດຕະປື)