ທຄຕລ ສາຂາແຂວງຜົ້ງສາລີ ຊຸກຍູ້ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂຄວິດ-19

594

ທ່ານ ພອນຄຳ ດວງບຸບຜາ ຫົວໜ້າທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາຂາແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທະນາຄານສາຂາພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລູກຄ້າ, ການປ່ອຍເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ຜູ້ປະກອບການກໍພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ເພາະທຸລະກິດຂອງຜູ້ປະກອບການຈຳນວນໜຶ່ງປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດບໍລິການຄ້າຂາຍກໍຫຼຸດລົງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ກູ້ຢືມເງິນບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສັນຍາກູ້ຢືມໄດ້ຕາມກຳນົດເວລາ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຍອດການບໍລິການຂອງທະນາຄານບໍ່ບັນລຸຄາດໝາຍ.

ສຳລັບການປະກອບສ່ວນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັ້ນທາງທະນາຄານກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ 06/ນຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຕົນ ສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການແນະນຳທຸກພາກສ່ວນທົ່ວແຂວງຜົ້ງສາລີ ນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ BCEL One, One Pay, ATM ເພື່ອຊຳລະສະສາງຕ່າງໆໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຂົ້າມາທະນາຄານໂດຍກົງ.

ສ່ວນລູກຄ້າກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າມາເຮັດທຸລະກຳທາງການເງິນຢູ່ທະນາຄານ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກວດວັດແທກອຸນຫະພູມ, ແນະນຳໃຫ້ລູກຄ້າລ້າງມືດ້ວຍເຈລທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເຫຼົ້າຢູ່ຈຸດກວດກາແລ້ວຈຶ່ງເຂົ້າໄດ້.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທາງທະນາຄານກໍໄດ້ມີນະໂຍບາຍແກ່ລູກຄ້າ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການຜ່ອນຜັນໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ໂດຍມີການຕໍ່ສັນຍາໃໝ່ ຫຼື ເລື່ອນການຊຳລະຕາມສະພາບຕົວຈິງ ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນ ແລະ ສ້າງຜົນກຳໄລໄດ້.

(ເນື້ອໃນ-ພາບ: ຊີນນິລາ ກາວັນໃຈ)