ຍທຂ ແນະນຳສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານພາຍໃນ ກໍານົດຈຸດໄລຍະຫ່າງ1ແມັດ

714

ຂປລ. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ(ຍທຂ) ໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາ ເລກທີ 292/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 3/5/2020 ສໍາລັບການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຢູ່ພາຍໃນບັນດາແຂວງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບ ເລກທີ 06/ນຍ, ລົງວັນທີ29 ມີນາ 2020 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ການແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ອອກຄໍາແນະນໍາ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການ ບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຢູ່ພາຍໃນບັນດາແຂວງ ຊຶ່ງລວມມີລົດເມ, ລົດຕູ້, ລົດຮັບສົ່ງພະນັກງານ, ລົດຮັບສົ່ງກໍາມະກອນ, ລົດຕັກຊີ, ລົດສອງແຖວ, ລົດຕຸກໆ ແລະ ລົດຈໍາໂບ້ ໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄື: ຢູ່ສະຖານີລົດຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ບ່ອນລໍຖ້າລົດເມ ຕ້ອງຈັດສັນບ່ອນນັ່ງ ຫຼື ຢືນລໍຖ້າ ໂດຍໃຫ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຢ່າງຫນ້ອຍ 1 ແມັດຂຶ້ນໄປ; ຕ້ອງມີການວັດແທກອຸນຫະພູມ, ເຈວລ້າງມື ຫຼື ເຫຼົ້າສໍາລັບຂ້າເຊື້ອຢູ່ໃນສະຖານີ; ຕ້ອງມີສະບູລ້າງມື ແລະ ເຈ້ຍເຊັດມື ຢູ່ໃນຫ້ອງນໍ້າຂອງສະຖານີ; – ຕ້ອງໃຫ້ມີຖັງໃສ່ຂີ້ເຫຍື້ອ ທີ່ມີຝາປິດ ແລະ ເຫມາະສົມກັບປະລິມານຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ; ຕ້ອງມີການອະນາໄມຂ້າເຊື້ອ ກ່ອນໃຫ້ການບໍລິການປະຈໍາວັນໃນສະຖານີ, ໂດຍການສີດຢາຂ້າ ເຊື້ອ ຫຼື ເຊັດຖູດ້ວຍນໍ້າແຟັບ ຫຼື ໄຮເຕີ ຕາມຕັ່ງນັ່ງ, ຮາວຈັບ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ ທີ່ມີຄົນ ສໍາພັດເລື້ອຍໆ.

ຜູ້ຂັບລົດ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍ ຕ້ອງໄດ້ວັດແທກອຸນຫະພູມກ່ອນຂຶ້ນລົດ, ຖ້າພົບວ່າມີອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 37,5 ອົງສາແມ່ນ ເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຂື້ນລົດ ແລະ ໃຫ້ໂທປຶກສາດ່ວນ 165 ຫຼື 166; ຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ຕະຫຼອດເວລາ ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິການການຂົນສົ່ງເດັດຂາດ; ຕ້ອງຫມັ່ນລ້າງມືດ້ວຍເຈວລ້າງມື ຫຼື ສະບູ ແລະ ນໍ້າສະອາດ ທຸກຄັ້ງທີ່ໄດ້ສໍາຜັດບ່ອນຕ່າງໆ.

ຜູ້ໂດຍສານ ຕ້ອງໄດ້ວັດແທກອຸນຫະພູມກ່ອນຂຶ້ນລົດ ຖ້າພົບວ່າມີ ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 37,5 ອົງສາເຊ ແມ່ນເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ຂຶ້ນລົດ ແລະ ໃຫ້ໂທປຶກສາດ່ວນ 165 ຫຼື 166; ຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ຕະຫຼອດເວລາ ຖ້າບໍ່ໃສ່ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂຶ້ນລົດເດັດຂາດ; ຕ້ອງຫມັ່ນລ້າງມືດ້ວຍເຈວລ້າງມື ຫຼື ສະບູ ແລະ ນໍ້າສະອາດ ທຸກຄັ້ງທີ່ໄດ້ສໍາຜັດບ່ອນຕ່າງໆ; ຕ້ອງນັ່ງຕາມບ່ອນທີ່ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນລົດໂດຍຮັກສາໄລຍະຫ່າງຢ່າງຫນ້ອຍ 1 ແມັດຂຶ້ນໄປ; ຕ້ອງຮັກສາມາລະຍາດໃນການໄອ-ຈາມ ຕ້ອງອັດປາກ ແລະ ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຕ້ອງຮັບປະກັນ (ບໍ່ໃຫ້ຖິ້ມຊະຊາຍ); ຕ້ອງຮັກ ສາໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດຂື້ນໄປໃນເວລາຢືນຫຼືນັ່ງລໍຖ້າຢູ່ສະຖານນີ ແລະບ່ອນລໍຖ້າຂື້ນລົດ.
ສຳລັບຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງ ຕ້ອງມີການອະນາໄມຂ້າເຊື້ອ ກ່ອນໃຫ້ການບໍລິການປະຈໍາວັນ ໂດຍການຂ້າເຊື້ອ ຫຼື ເຊັດຖູ ດ້ວຍນໍ້າແຟັບ ຫຼື ໄຮເຕີ ຕາມຕັ່ງນັ່ງ, ຮາວຈັບ, ບ່ອນໄຂປະຕູລົດ, ພວງມະໄລ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ ທີ່ມີການສໍາພັດເລື້ອຍໆ; ຕ້ອງມີເຈວລ້າງມື ຫຼື ເຫຼົ້າຂ້າເຊື້ອປະຈໍາລົດ; ຕ້ອງກໍານົດ ແລະ ຫມາຍບ່ອນນັ່ງຜູ້ໂດຍສານ ໂດຍຮັກສາໄລຍະຫ່າງຢ່າງຫນ້ອຍ 1 ແມັດຂຶ້ນໄປ; ຕ້ອງເປີດປະຕູ ຫຼື ເເວ່ນຂ້າງ ເພື່ອລະບາຍອາກາດເວລາຈອດລົດ.
ຄຳແນະນຳສະບັບດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ລະບຸ, ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາທີ່ຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ດໍາເນີນການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ ໃສ່ວິໄນຕາມລະບຽບກົດຫມາຍຂອງ ສປປ ລາວ; ຄໍາແນະນໍາ ສະບັບດັ່ງກ່າວມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 4-17 ພຶດສະພາ 2020.