ຂ່າວດີ ລັດປັບລົງລາຄນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດ 400 ກີບຕໍ່ລິດທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມມື້ອື່ນເຊົ້າ

768

ປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທຸກຊະນິດ 400 ກີບຕໍ່ລິດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມປະຕິບັດ 6:00 ໂມງເຊົ້າ ວັນທີ 24 ເມສານີ້.
ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຈ້ງການເລກທີ 0423/ອຄ.ກຄພນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 23 ເມສາ 2020 ເຖິງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແຈ້ງປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດລາຄາຂາຍຍ່ອຍໃໝ່ ໃນເຂດເທດສະບານແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດັ່ງນີ້: