ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຮັບໃຊ້ພາກລັດ ຕ້ານໂຄວິດ-19

649

ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຮັບໃຊ້ພາກລັດ ຕ້ານ Covid-19 ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ສ້າງເວັບໄຊ covid19.gov.la, ສ້າງສາຍດ່ວນ 165 ແລະ 166 (ພ້ອມພະນັກງານປະຈຳການ), ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ລຸດລາຄາຄ່າອິນເຕີເນັດກວ່າ 70%, ມອບ SIMNet ໃຫ້ຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເປັນເງິນສົດ ຫຼາຍກວ່າ 2.6 ຕື້ກີບ (Lao Telecom 2ຕື້ກີບ, ETL 400ລ້ານກີບ, LaoSAT 100ລ້ານກີບ ແລະ SkyTel 100ລ້ານກີບ).

ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານລັດ ສາມາດເຮັດວຽກອອນລາຍໄດ້ ເປັນຕົ້ນລະບົບ Email, ກອງປະຊຸມທາງໄກ, ເວບໄຊລັດ, ສື່ສານລັດ (G-Chat), ແຊຣ໌ເອກະສານ (G-Share), e-Office ແລະ e-Services ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໃນການສ້າງ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ສົ່ງ-ຮັບເອກະສານພາກລັດໄດ້ຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ ເຊິ່ງບັນດາລະບົບດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ສຳເລັດການຕິດຕັ້ງ Software ແຕ່ປີ 2019 ແລະ ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ແລ້ວ. ຮອດປັດຈຸບັນ ຍັງຂາດແຕ່ອຸປະກອນສູນກາງ ແລະ ອຸປະກອນປາຍທາງ 50 ຈຸດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ສໍາລັບບັນຫາທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (Video Conference) ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ຫຼື ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນດ້ວຍກັນ ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍພາກລັດ ຫຼື ອິນທຣາເນັດ ມີລະບົບເຊີເວີຢູ່ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງກະຊວງ ປທສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ມີລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພສູງ.

ກະຊວງ ປທສ, ໄດ້ເລີ່ມຕິດຕັ້ງລະບົບດັ່ງກ່າວແຕ່ປີ 2018 ແລະ ຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ ໂດຍງົບປະມານຂອງກະຊວງ ປທສ ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ລະປີ. ມາຮອດໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19, ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈຸດສຳຄັນຄື 18 ແຂວງ, ຫ້ອງວ່າການ, ສຳນັກງານ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ສະພາ, ແລະ ບາງກະຊວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະຈຸດທີ່ຍັງບໍ່ມີລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ ທີ່ເປັນຈຸດສຳຄັນຕື່ມ, ສ່ວນຈຸດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແມ່ນມາເຕົ້າໂຮມຈຸດທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງແລ້ວ.

ຜ່ານມາ ຫຼາຍພາກສ່ວນກໍ່ມີການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ໃນການຈັດປະຊຸມແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການ, ການຝຶກອົບຮົມ, ການເຜີຍແຜ່ເອກະສານຮ່ວມກັນ ແລະ ອື່ນໆ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ສໍາລັບໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ ກະຊວງ ປທສ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ໂຄງການລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມງົບປະມານທີ່ໄດ້ຮັບ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງຂອງທຸກຂະ ແໜງການໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.

ເນື້ອໃນ-ພາບ: ກະຊວງ ປທສ