ການບິນລາວຈະກັບມາໃຫ້ບໍລິການ 8 ພຶດສະພານີ້ສາມາດຈ້ອງປີ້ໄດ້ລ່ວງໜ້າ 4ວັນ

680

ເຖິງລູກຄ້າຂອງສາຍການບິນລາວທຸກທ່ານ,ພວກເຮົາຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າຈະໄດ້ເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການຄືນສຳຫຼັບຖ້ຽວບິນສາຍພາຍໃນປະເທດນັບແຕ່ 08 ພຶດສະພາ 2020 ແລະ ເລີ່ມບໍລິການຂາຍປີ້

ຈອງບ່ອນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 04 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ຜ່ານທາງຫ້ອງຂາຍປີ້-ຈອງບ່ອນ ຫຼື ສາຍດ່ວນ 1626 ( ຖ້າຫາກມີການປ່ຽນແປງພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕາມພາຍຫຼັງ)