ທ່ານ ນາງ ຂັນໂຈມ ໂພທິລາດ ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງໆນອງ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຂອງພວກເຮົາວ່າ: ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ແລະ ດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກທາງໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໃຍໂລມາຄໍາທີ່ໄດ້ມາຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າ ທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງນອງມີ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານຕະຢົງ ແລະ ບ້ານ ປະແນະ

ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນ 2 ບ້ານເປົ້າໝາຍຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ໃນນັ້ນບ້ານຕະຢົງ ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 482 ຄົນ, ຍິງ 246 ຄົນ, ມີ 80 ຄອບຄົວ ທີ່ເປັນຊົນເຜົ່າໂອ໊ຍ 100% ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢູ່ 16 ຄອບຄົວ ໃນນີ້ມີເອື້ອຍນ້ອງໄດ້ຕໍ່າສິ້ນຈຳນວນ 6 ຄອບຄົວ ແລະ ໄດ້ຕໍ່າເສື້ອ 10 ຄອບຄົວ ນອກນັ້ນກໍ່ໄດ້ສົ່ງເສີມບ້ານ ປາແນະ ຈໍານວນ 28 ຄອບຄົວ

ທີ່ທາງໂຄງການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ເຊິ່ງແມ່ນໄດ້ ສະໜັບສະໜູນເປັນຝ້າຍ ໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວ ຫຼັງຈາກແຕ່ລະຄອບຄົວໄດ້ຕໍ່າເປັນແຜ່ນຜ້າແລ້ວທາງເຈົ້າຂອງໂຄງການແມ່ນຈະໄດ້ເກັບຊື້ຄືນເພື່ອໃຫ້ທາງພະນັກງານໄດ້ໃສ່,ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຊຸດຊົນເຜົ່າຕະໂອ໊ຍແລະ ທີ່ເຫຼືອຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຊື້ແລ້ວທາງສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງກໍ່ຈະໄດ້ເກັບເຂົ້າເປັນກອງທຶນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນກອງທຶນໝູນວຽນ ຊື້ຝ້າຍໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານໄດ້ຕໍ່າ,ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນເຖດຖະກິດຄອບຄົບແບບຍືນຢົງ ແລະ ຍືນຍາວ.