ສາວພະນັກງານບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງ ອອກມາຊີ້ແຈງບໍ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ດັ່ງທີ່ເປັນຂ່າວໃນສື່ອອນລາຍ

925

ສາວພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງ ໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບແຟນຂອງຕົນຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງເປັນກໍລະນີຄົນທີ 8 ແລະ ສາວເສີບຄົນທີ 10 ດັ່ງທີ່ເປັນຂ່າວຜ່ານມາຖືວ່າເປັນຄວາມຈິງຕາມກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວຜ່ານມາ, ແຕ່ສະເພາະຜູ້ກ່ຽວເອງບໍ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອກັບບຸກຄົນນັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ? ເພາະເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດອື່ນ, ແຕ່ສັງຄົມພັດເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເປັນຄົນໆດຽວກັນກັບສາວເສີບ ແຖມຖຶກເຊື່ອມໂຍງວ່າລາວເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາວຕ້ອງອອກມາແກ້ຂ່າວ.

 ເຊິ່ງຍິງສາວຄົນນີ້ໃນຊື່ເຟສບຸກ: Kathing Bounnisone ໃນຖານະເປັນແຟນຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຕິດເຊື້ອຄົນທີ8 ໄດ້ອອກມາແກ້ຂ່າວເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ເພາະຢ້ານເປັນການເຂົ້າໃຈຜິດ ເຖິງວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຖ່າຍຮູບຄູ່ກັບແຟນດັ່ງທີ່ເຫັນໃນພາບກໍ່ຈິງ, ແຕ່ຜູ້ຕິດເຊື້ອຄົນທີ 10 ພັດແມ່ນຍິງສາວເສີບອີກຄົນໜຶ່ງຕ່າງຫາກ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນລາວແຕ່ຢ່າງໃດ?.

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ກ່ຽວເອງກໍ່ໄດ້ກັກໂຕຄົບກໍານົດ 14 ວັນ ແລະ ໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍຈໍານວນ 2 ຄັ້ງ ເຊິ່ງແພດໄດ້ມີການຢັ້ງຢືນວ່າບໍ່ໄດ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເລີຍ.

ກ່ອນໜ້່ານັ້ນ, ພໍເມື່ອໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າແຟນຂອງຕົນຜູ້ຊາຍທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດຄົນທີ  8 ແລ້ວ, ແຟນສາວຄົນດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍຄັ້ງທີໜຶ່ງ ແລະ ໄດ້ກັກໂຕເອງ 14 ມື້; ພາຍຫຼັງຄົບກໍານົດແລ້ວຈາກນັ້ນກໍ່ກັບມາກວດອີກຮອບທີສອງ ປາກົດວ່າບໍ່ພົບເຊື້ອແຕ່ຢ່າງໃດ ແລະ ມີຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນຈາກແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານຄັກແນ່.

ຕໍ່ກັບຮູບພາບທີ່ຖຶກເຜີຍແຜ່ຜ່ານສັງຄົມອອນລາຍຜ່ານມານັ້ນ, ທັງສອງຄົນກໍ່ໄດ້ປະສານກັບແພດໝໍ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເອົາຂໍ້ມູນຄວາມຈິງມາບອກທຸກຄົນໃຫ້ຮັບຮູ້ຢ້ານເຂົ້າໃຈຜິດໄປທາງອື່ນ ແລະ ອອກມາແກ້ຂ່າວຕໍ່ກັບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ກໍລະນີທ່ານໃດສົນໃຈຢາກຮູ້ຜົນກວດ ຫຼື ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກໍ່ສາມາດປະສານຫາກັບສາວຄົນນັ້ນໂດຍກົງໃນຊື່ເຟສບຸກ: Kathing Bounnisone ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖຶກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ເປັນການເຂົ້າໃຈຜິດຕໍ່ກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ.​