ໄຟລາມປ່າທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ຍັງບໍ່ສາມາດສະກັດໄຟໄດ້

690

ຂ່າວດ່ວນ !!! ຕອນແລງຂອງ ວັນທີ 07 ເມສາ 2020 ກຳລັງ ປກຊ ເມືອງເມິງ ແລະ ຊາວບ້ານຕໍແລ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈຳນວນໜຶ່ງ ໄດ້ມາຊ່ວຍກັນມອດໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ເປັນບໍລິເວນກ້ວາງ, ປະຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດ ດັບໄຟດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເທື່ອ.

ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອ ດ່ວນ

ອະນຸລັກ ວິໄລວົງ ລາຍງານ