ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກປະມານ 50 ຄົນຕໍ່ປ

709

ຂປລ. ​ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ໜັກໜ່ວງກວ່າໝູ່ໃນໂລກ ທຽບໃສ່ຫົວຄົນ, ເຊິ່ງມີປະມານ 3 ລ້ານໂຕນ, ນັກວິຊາການດ້ານ​ລະ​ເບີ​ດ ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ 30 ສ່ວນ​ຮ້ອຍຂອງ​ລະ​ເບີດ​ດັ່ງ​ກ່າວແມ່ນບໍ່​ທັນ​ແຕກ, ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ພາຍຫລັງ​ສົງຄາມ​ສິ້ນສຸດ​ ຍັງມີລະ​ເບີ​ດລູກຫ​ວ່ານປະມານ 8​0 ລ້ານ​ໜ່ວຍ ແລະ ບົມໃຫຍ່ອີກຫລາຍລ້ານໜ່ວຍ ຍັງບໍ່​ທັນ​ແຕກຕົກຄ້າງຢູ່ປະເທດເຮົາ ​​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ລາວບັນດາເຜົ່າ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດ, ທໍາມາຫາກິນ​ໄດ້​​ເສຍ​ຊີວິດ ​ແລະ ຖືກບາດ​ເຈັບ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ, ແຕ່ 2009 ເຖິງ ປະຈຸບັນ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ ຈາກ ລບຕ ປະມານ 50 ຄົນຕໍ່ປີ.

ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ປະທານະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ໃນໂອກາດຖະແຫລງຂ່າວຜ່ານສື່ມວນຊົນໃນໂອກາດ ວັນສາກົນໂຄສະນາ ເພື່ອຕ້ານລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ 4 ເມສາ ປີນີ້ແມ່ນຄົບຮອບ 15 ​ປີ ແລະ ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ໄດ້ເລີ່ມໃນຊຸມປີ 1990 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ພວກເຮົາໄດ້ໂຄສະນາທີ່ມາ ແລະ ຜົນຮ້າຍຂອງ ລບຕ; ໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອປິ່ນປົວການແພດ, ຟື້ນຟູສຸຂະພາບ ແລະ ປະກອບອາຊີບ ໃຫ້ຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ ລບຕ; ໄດ້ກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພື້ນທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງການທໍາການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ.

ສໍາລັບ ປີ 2019, ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດການໂຄສະນາທີ່ມາ ແລະ ຜົນຮ້າຍ ຈາກ ລບຕ ຢູ່ 572 ເທື່ອ/ບ້ານ ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນມີຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກ ລບຕ ຫລຸດລົງເປັນ 25 ຄົນ; ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ລບຕ ໄດ້ທັງໝົດ 216 ຄົນ; ສໍາຫລວດເພື່ອຊອກຫາຈຸດຫລັກຖານ ໄດ້ 608 ບ້ານ; ສໍາຫລວດວິຊາການ ກໍານົດພື້ນທີ່ໄດ້ 19.862 ເຮັກຕາ; ກວດກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພື້ນ​ທີ່​ໄດ້ທັງ​ໝົດ 5.658 ເຮັກຕາ ແລະ ທໍາລາຍ ລບຕ ໄດ້ທັງໝົດ 128.145 ໜ່ວຍ.