ທະນາຄານກາງ ເຕືອນ! ມີຜູ້ບໍ່ຫວັງດີອອກແບບເງິນປອມ ໃບ 5 ແສນກີບ.

1239

ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແຈ້ງການເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍ, ພະນັກງານ, ທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ ຊາບວ່າ: ໃນປັດຈຸບັນ, ໄດ້ມີກຸ່ມຄົນບໍ່ດີຈຳນວນໜຶ່ງສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະສັງຄົມອອນລາຍ (ເຟສ໌ບຸກ) ແລະ ອື່ນໆ.

ດ້ວຍການນຳເອົາທະນະບັດປະເພດໃບ 100.000 ກີບ ທີ່ນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນມາຕັດຕໍ່ເຮັດເປັນທະນະບັດປະເພດໃບ 500.000 ກີບ ໂດຍນຳເອົາຮູບພາບປະທານສຸພານຸວົງ ແລະ ດັດແປງຕົວເລກມູນຄ່າ 100.000 ກີບ ເປັນເລກມູນຄ່າ 500.000 ກີບ ໃສ່ໃນທະນະບັດດັ່ງກ່າວ ອັນໄດ້ສ້າງຂ່າວທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນຂ່າວປອມ.


ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສັງຄົມຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕົວໃນການຕິດຕາມຂ່າວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນເຄື່ອງມືຂອງກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີ ແລະ ສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງໂຄງປະກອບປະເພດທະນະບັດຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄ່າສູງສຸດໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໃບ 100.000 ກີບ ເທົ່ານັ້ນ. ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການຂອງ ທຫລ