ເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊລົງຕິດຕາມກວດກາການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດ ໂຄວິດ-19

623

ທ່ານ ກອງແກ້ວ ໄຊສົງຄາມເຈົ້າແຂວງບໍລິໄຊ ໄດ້ລົງຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ສະພາບ ການປ້ອງກັນ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ບ້ານກ້ວຍອຸດົມ ບ້ານນ້ຳງຽບ ເມືອງປາກຊັນ ໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2020 ເນັ້ນໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງແນະນໍາຂອງຂັ້ນເທິງຢ່າງເຂັ້ມງວດ

ປັດຈຸບັນ 2 ບ້ານດັ່ງກ່າວ ມີຄົນທີ່ກັບມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ ຫລື ພື້ນທີ່ສ່ຽງ ທັງໝົດ 22 ຄົນ, ຍິງ 14 ຄົນ ໂດຍໄດ້ມີການແຍກປ່ຽວ ແລະ ໄດ້ຮັບການດູແລ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮອດປະຈຸບັນມີຜູ້ທີ່ຖືກກັກບໍລິເວນຄົບ 14 ວັນແລ້ວ 6 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ

ຂ່າວ-ພາບ: ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ