ທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີໄຟຟ້າເຂົ້າເຖິງບ້ານແລ້ວ 100% ປະຊາຊົນໄດ້ໃຊ້ໄຟ 98% ຂອງຄອບຄົວ

774

ທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີມີໄຟຟ້າ ເຂົ້າເຖິງແລ້ວ 432 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ, ປະຊາຊົນໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າແລ້ວ 76.743 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 98,30% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດທົ່ວແຂວງ

ທ່ານ ຄໍາເຫຼັກ ແກ້ວວິໄລພອນ ຫົວໜ້າພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະຈຸບັນທົ່ວແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີໄຟຟ້າ ເຂົ້າເຖິງແລ້ວ 432 ບ້ານ ເທົ່າກັບ 100% ຂອງຈໍານວນບ້ານທັງໝົດ, ປະຊາຊົນໄດ້ໃຊ້ໄຟຟ້າແລ້ວ 76.743 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 98,30% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດທົ່ວແຂວງ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 1.021 ຄອບຄົວ; ໃນນີ້ ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນລະບົບທີ່ຖາວອນ ຊຶ່ງແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີ 426 ບ້ານ, ເທົ່າກັບ 98,61%, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 3 ບ້ານ, ມີ 76.414 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 97,87% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 1.066 ຄອບຄົວ; ໄດ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້ານອກລະບົບ (ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນມີ 5 ບ້ານ, 262 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 0,34% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ ແລະ ໄຟຟ້າເຂື່ອນຂະໜາດນ້ອຍມີ 1 ບ້ານ, 67 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 0,09% ຂອງຈໍານວນຄອບຄົວທັງໝົດ).

ໃນປີ 2019 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າເພື່ອມາຊົມໃຊ້ພາຍໃນແຂວງທັງໝົດ 171,79 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,84%, ມູນຄ່າ 102,37 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 9,26% ລາຄາຊື້ສະເລ່ຍ 595,90 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ ແລະ ຈໍາໜ່າຍກະແສໄຟຟ້າ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ທັງໝົດ 153,74 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 8,85% ມູນຄ່າ 99,45 ຕື້ກີບ, ລາຄາຂາຍສະເລ່ຍ 646,88 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ.

ປະຈຸບັນໄຊຍະບູລີມີສະຖານີໄຟຟ້າ 115-34,5-22 ກິໂລໂວນ 4 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີຄຸ້ມຄອງ 1 ແຫ່ງ, ມີລະບົບສາຍສົ່ງຂະໜາດ 115 ກິໂລໂວນ ຍາວ 281,2 ກິໂລແມັດ, ແຮງກາງ 34,5 ກິໂລໂວນ ຍາວ 74,6 ກິໂລແມັດ, ແຮງກາງ 22 ກິໂລໂວນ ຍາວ 2.155,04 ກິໂລແມັດ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 36,3 ກິໂລແມັດ, ຕາຂ່າຍແຮງຕໍ່າ 0,4 ກິໂລໂວນ ຍາວ 1.123,70 ກິໂລແມັດ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 6,58 ກິໂລແມັດ, ມີໜໍ້ແບ່ງ 1.618 ໜ່ວຍ, ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 190.305 ກິໂລໂວນອໍາແປ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 65 ໜ່ວຍ ແລະ ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງເພີ່ມຂຶນ 11.130 ກິໂລໂວນອໍາແປ, ມີໜໍ້ນັບໄຟທັງໝົດ 88.421 ໜ່ວຍ.