ໂຮງງານຂ້າສັດດອນດູ່ສະໜອງໝູອອກສູ່ສັງຄົມ550ໂຕຕໍ່ວັນ

676

ທ່ານ ຄໍາຫລ້າ ແສງດາວົງ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ສະບຽງອາຫານນະຄອນຫຼວງໄດ້ກ່າວວ່າ: ຜະລິດຕະພັນຂອງໂຮງງານກວມຕະຫຼາດຫຼາຍກວ່າ 80% ປັດຈຸບັນໂຮງງານໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຂ້າໝູ 550 ກວ່າໂຕຕໍ່ມື້, ງົວ – ຄວາຍ 25ກວ່າໂຕ ຕໍ່ມື ຕົວເລກດັ່ງກ່າວຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າຈໍານວນໝູເພີ່ມຂຶ້ນ 5ເທົ່າໂຕ ສ່ວນງົວ – ຄວາຍເຫັນວ່າຕົວເລກປົກະຕິ.

ເຫດຜົນຂອງຕົວເລກການຂ້າໝູເພີ່ມຂຶ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າ ໂຮງງານຍົກລະດັບເຄື່ອງຈັກ, ຄວາມສະອາດໃນການຜະລິດ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງໂຮງງານ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ລ້ຽງໝູທັງພາຍໃນ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ເຊື້ອໝັ້ນໃນການຂ້າຄົວຂອງໂຮງງານ ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກມີການເພີ່ມຂຶ້ນ. ປັດຈຸບັນນີ້ມີການຂາຍຍົກທັງໂຕໃຫ້ນາຍຮ້ອຍ ແລະ ມີການຕັດແຕ່ງແຍກເປັນປະເພດຊິ້ນ ສົ່ງໃຫ້ບັນດາຮ້ານຂາຍທີ່ເປັນສາຂາຂອງໂຮງງານ ແລະ ອັນທີ່ສໍາຄັນໜຶ່ງ ພວກເຮົາປຸງແຕ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນອາຫານສໍາເລັດຮູບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຍໍ່, ໝູຜອຍ, ຊິ້ນຫຼອດ, ສົ້ມໝູ ແລະ ໝູຄາລາໂອເກະ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບ 10 ກວ່າລາຍການທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງພັດທະນາ ເຊິ່ງອາຫານສໍາເລັດຮູບຈະເປັນພື້ນຖານສ້າງ ລາຍຮັບໃຫ້ງົບປະມານ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າໝູ່ຈະບໍ່ຂາດຕະຫຼາດ ເນື່ອງຈາກເມື່ອກ່ອນທີ່ໝູຂາດຕະຫຼາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດອະຫິວາໝູອັບຟຣິກກາລະບາດ ເຮັດໃຫ້ໝູ່ໃນຟາມທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຈໍານວນໜຶ່ງຕາຍ. ຈາກຄົນທີ່ລ້ຽງ 100 ກວ່າຟາມ ກໍ່ຢຸດຕິປະມານ 30%ທີ່ຫາຍຈາກວົງການລ້ຽງໝູ. ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ຈໍານວນຟາມທີ່ຢຸດກິດຈະການກໍ່ເລັ່ງຟື້ນຟູການຜະລິດຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ເຊິ່ງຄາດວ່າປະມານເດືອນ ກໍລະກົດ ທີ່ຈະມາເຖິງກໍ່ຈະສາມາດຕອບສະນອງໄດ້ປົກະຕິ.

ຕໍ່ມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ19 ກ່ອນໜ້ານີ່ວັນທີ 17-18 ມີນາ 2020 ພວກເຮົາກໍ່ຈັດຝືກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານທັງໝົດ 80ກວ່າຄົນ ໃນນັ້ນມີ ພະນັກງານທີມຂ້າ – ຄົວມີ 45ຄົນ ແລະ ທີມຕັດແຕ່ງ – ປຸງແຕ່ງມີ 35ຄົນ ຮູ້ຈັກຜົນຮ້າຍຂອງພະຍາດ, ຮູ້ຈັກວີທີທໍາຄວາມສະອາດໃນຕົນເອງ, ປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງໄປໃນສະຖານທີ່ສ່ຽງ ພະຍາດ ຈໍາກັດໃນການອອກໄປງານສັງຄົມ ພ້ອມກັນນັ້ນຖ້າພົບເຫັນພະນັກງານມີອາການສົງໃສ ພວກເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ມາເຮັດວຽກເພື່ອຕິດຕາມອາການ ແລະ ໄປພົບແພດໝໍ, ສໍະເພາະນາຍຮ້ອຍ ແລະ ພໍ່ຄ້າ – ແມ່ຄ້າມາຮັບໝູ່ໄປພວກເຮົາກໍ່ມີມາດຕະການກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ປ່ຽນຄົນຂັບລົດ ໃຫ້ເປັນໂຊເຟີປະຈໍາ ຫ້າມໂຊເຟີແປກໜ້າເຂົ້າມາໃນໂຮງງານຂ້າສັດຂອງພວກເຮົາ
ຂອບໃຈ ຂໍ້ມູນຈາກໜັງສືພິມເສດຖະກິດການຄ້າ