ກະຊວງສຶກສາ ແຈ້ງການໃຫ້ພະນັກງານຜັດປ່ຽນກັນມາປະຈຳການຜູ້ລະ 2 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

755

ວັນທີ 26 ມີນາ​ 2020​ ຫ້ອງການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຈ້ງເລື່ອງການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດCOVID-19, ອີງຕາມ ການຖະແຫຼງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ,​ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ທີ່ກຳລັງລະບາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງພະນັກງານ ພາຍໃນ, ທັງເປັນການສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ດໍາເນີນໄປຢ່າງປົກກະຕິ ແຈ້ງໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

1. ຄະນະຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ໃຫ້ຜັດປ່ຽນກັນມາປະຈຳການຢ່າງໜ້ອຍຜູ້ລະ 2 ມື້ຕໍ່ອາທິດ,
ແຕ່ລະມື້ໃຫ້ມີຄະນະກົມຜູ້ໜຶ່ງ ປະຈຳການເພື່ອແກ້ໄຂວຽກງານປະຈໍາວັນ. ສໍາລັບວິຊາການແມ່ນໃຫ້ແບ່ງ
ອອກເປັນ 3 ຈຸ, ແຕ່ລະຈຸໃຫ້ຜັດປ່ຽນກັນມາປະຈຳການຢ່າງໜ້ອຍ 2 ມື້ຕໍ່ອາທິດ ຫຼື ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ.​

2. ສໍາລັບການເຂົ້າ-ອອກສໍານັກງານ ກະຊວງ ແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າ-ອອກປະຕູດຽວ (ປະຕູດ້ານໜ້າ), ພ້ອມທັງມີການວັດແທກອຸນຫະພູມ, ລ້າງມື, ໃສ່ຜ້າປິດປາກກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງການຂອງຕົນ ແລະ ໃຫ້ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເປັນປົກກະຕິທຸກໆມື້.​
3.​ ໃນກໍລະນີກວດພົບພະນັກງານຜູ້ທີ່ມາພົວພັນວຽກ ທີ່ມີອຸນຫະພູມ 37,5 ອົງສາ ຫຼື ສູງກວ່າ ໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບບັນທຶກລາຍຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ແລະ ບ່ອນປະຈໍາການໃຫ້ລະອຽດແລ້ວແນະນຳໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວກັບບ້ານເພື່ອຕິດຕາມອາການ ຫຼື ໄປກວດຕາມໂຮງຫມໍທີ່ທາງລັດຖະບານກຳນົດໄວ້.​
4. ໃຫ້ຢຸດຕິການປະຊຸມທັງພາຍໃນ ແລະ ຢູ່ຕ່າງແຂວງ, ຖ້າມີຄວາມສາມາດເຮັດວຽກຜ່ານສື່ອອນລາບ ຫຼື
ເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ແມ່ນໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.