ພຽງ 2 ເດືອນຕົ້ນປີ ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງອັດຕະປື ຢູ່ທີ່ 39 ຕື້ກວ່າກີບ

640

ແຂວງອັດຕະປື ຖືເອົາການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ-ເງິນນະໂຍບາຍເປັນບຸລິມະສິດສໍາຄັນ ສະແດງອອກໃນໄລຍະ 2 ເດືອນກວ່າ ຂອງປີ 2020 ດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 39 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 11% ຂອງແຜນການປີ. ໃນນັ້ນ, ລາຍຈ່າຍດ້ານເງິນເດືອນສູງກວ່າດ້ານອື່ນ ຈໍານວນ 26 ຕື້ກວ່າກີບ.

ໃນວັນທີ 19 ມີນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ນາງ ວັດຖາວອນ ວົງໄຊ ຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຖືເອົາການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ-ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆເປັນບູລິມະສິດສຳຄັນ ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະ 2 ເດືອນກວ່າມານີ້ ດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 39 ຕື້ກວ່າກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 11% ຂອງແຜນການປີ. ໃນນີ້, ລາຍຈ່າຍງົບປະມານປົກກະຕິ ປີ 2020 ເທົ່າກັບ 28 ຕື້ກວ່າກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 8% ແລະ ລາຍຈ່າຍເຄື່ອນຍ້າຍໃຫ້ສູນກາງ ເທົ່າກັບ 10 ຕື້ກວ່າກີບ. ໃນນັ້ນ, ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນແມ່ນສູງກວ່າລາຍຈ່າຍດ້ານອື່ນໆ ມີເຖິງ 26 ຕື້ກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 12%, ລາຍຈ່າຍເງິນນະໂຍບາຍ ມີ 1 ຕື້ກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 4% ແລະ ຈ່າຍເງິນບໍລິຫານ, ຈ່າຍເງິນດັດສົມ-ສົ່ງເສີມ, ຈ່າຍເງິນແຮ, ເງິນຊື້ໃໝ່ອີກຈໍານວນໜຶ່ງ, ສ່ວນພາກລາຍຈ່າຍເງິນລົງທຶນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ທ່ານຫົວໜ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງອັດຕະປື ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເບີກຈ່າຍເງິນຕ່າງໆຂອງຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນງວດນັ້ນ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈໍາແຂວງ ຈະຖືເອົາລະບຽບກົດໝາຍເປັນບ່ອນອີງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງການເງິນ ວ່າດ້ວຍການກຳນົດການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດ, ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງການເງິນ.

ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການປະສານງານກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍຖືເອົາຂໍ້ກຳນົດ, ກົດໝາຍຕ່າງໆເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາວຽກງານວິຊາສະເພາະພາຍໃນຂະແໜງຄັງເງິນທັງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຄັງເງິນປະຈຳເມືອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານປົກກະຕິ ແຕ່ລະພາກອື່ນໆໃຫ້ທັນກັບກຳນົດເວລາ, ສືບຕໍ່ເລັ່ງທວງໜີ້ສິນເງິນຢືມລ່ວງໜ້າໃນລະບົບຄັງເງິນຂອງບັນດາບໍລິສັດ, ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ທີ່ຍັງຄ້າງຊຳລະເພື່ອສະສາງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Attapeu Media