4 ບໍລິສັດ ຮັບຊື້ມັນຕົ້ນ ມອບປຸຍສົ່ງເສີມກະສິກຳໃຫ້ 16 ບ້ານ ຂອງເມືອງວຽງທອງ

656

ເພື່ອສົ່ງເສີມຊາວກະສິກອນທີ່ເຮັດສວນປູກມັນຕົ້ນ ແລະ ເປັນການທົດລອງໃຫ້ຊາວກະສິກອນນຳປຸຍຊິວະພາບມາໃສ່ສວນປູກມັນຕົ້ນ ເພື່ອຍົກສະມັດຕະພາບໃຫ້ສູງຂື້ນ

ໃນວັນທີ 20 – 21 ມີນາ 2020 4 ບໍລິສັດຮັບຊື້ມັນຕົ້ນພາຍໃນເມືອງ ວຽງທອງ ຄື: ບໍລິສັດ ພາຮຸ່ງເຮືອງ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າສົ່ງເສີມກະສິກຳ-ຫັດຖະກຳຈຳກັດ, ບໍລິສັດ ວຽງໄຊຈະເລີນຊັບ ຈຳກັດ, ບໍລິສັດ ອາຊີ່ນລາວ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ປະຈຳເມືອງ ວຽງທອງ ແລະ ບໍລິສັດ ຄາສະວາດຣາກອນ ຈຳກັດ

ໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໄດ້ລົງມອບປຸຍຊິວະພາບໃບໂອໂກລ ບຳລຸງດິນ, ປັບປຸງດິນ, ໄລ່ແມງໄມ້ ໃຫ້ຄອບຄົວລະເປົາເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ມີລາຍຊື້ປູກມັນຕົ້ນທົດລອງໃສ່ປຸຍຈຳນວນດັ່ງກ່າວຈຳນວນ 16 ບ້ານ ຄື: ບ້ານ ໂພນດູ່, ກົກຂາມ, ຫ້ວຍຫອຍ, ໂພນເມືອງ, ຈອມທອງ, ນ້ຳຕ້ອງ, ເມືອງມ່ວນ, ຄອນຕ່າວ, ນາໂຖ, ນາຊວງ, ໜອງປາດ, ອຸດົມໄຊ, ມີໄຊ, ວັງແປ້ນ, ໄຊບົວທອງ ແລະ ບ້ານ ໄຊຈະເລີນ ມີ ຈຳນວນ 2,449 ຄອບຄົວ

ໂດຍກ່າວມອບຂອງ ທ່ານ ບົວພາ ໄຊຍະແພງ ແລະ ທ່ານ ວຽງໄຊ ຕ້ອງສົມພູ ຕາງໜ້າໃຫ້ ບໍລິສັດທັງ 4 ແລະ ກ່າວຮັບກໍ່ແມ່ນນາຍບ້ານແຕ່ລະບ້ານ ໂດຍຊ່ອງໜ້າ ພໍ່, ແມ່ ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນບໍລິສັດເປັນສັກຂີພະຍານ.