ແຮງງານລາວຈໍານວນຫຼາຍຜ່ານການກວດຕິດຕາມໂຄວິດ19

585

ໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2020 ແຮງງານລາວທີ່ກັບຈາກປະເທດໄທຢູ່ ທີ່ດ່ານສາກົນວັງເຕົ່າ ແຂວງຈໍາປາສັກ ປະຊາຊົນລາວ ຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ເດີນທາງກັບຈາກປະເທດໄທເພື່ອກັບພູມລໍາເນົາ

ພ້ອມນີ້ພະແນກສາທາລະນະສຸກກໍໄດ້ຕັ້ງຈຸດກວດສຸຂະພາບຜູ້ທີ່ເດີນທາງກັບບ້ານຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້

ທຸກຄົນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງແພດ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19