ຫ້າມນໍາເຂົ້າ, ຫ້າມຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຫ້າມນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງກວດພະຍາດໂຄວິດ – 19 (Rapid Test)

797

ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ຈຶ່ງໄດ້ມີຄໍາສັ່ງ ຫ້າມນໍາເຂົ້າ, ຈໍລະຈອນຈໍາໜ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບແບບໄວ (Rapid Test) ເພື່ອວິເຄາະຊອກຫາການຕິດເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດຮຸນແຮງ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ ໂກໂຣນາ ສາຍພັນໃໝ່ ຫລື COVID-19

ອີງຕາມສະພາບວິກິດຂອງ ໂລກລະບາດ ໂຄວິດ – 19 ທີ່ຍັງມີການລະບາດເກືອບທົ່ວທຸກປະເທດໃນທົ່ວໂລກ. ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາທາລະນະສຸກ ມີຄວາມຕ້ອງການສັ່ງຊື້ເຄື່ອງວັດແທກໂລກດັ່ງກ່າວ ແບບເຫັນຜົນໄວ Rapid Test ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການຢັ້ງຢືນຈາກ ສະຖາບັນຄວບຄຸມໂລກສະເພາະ. ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜົນການກວດມີຄວາມຜິດດ່ຽງ ແລະ ອ່ານຜົນຜິດພາດໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ຈຶ່ງໄດ້ມີຄໍາສັ່ງ ຫ້າມນໍາເຂົ້າ, ຈໍລະຈອນຈໍາໜ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບແບບໄວ (Rapid Test) ເພື່ອວິເຄາະຊອກຫາການຕິດເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດຮຸນແຮງ ຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກ ໂກໂຣນາ ສາຍພັນໃໝ່ ຫລື COVID-19, ເລກທີ 0246/ສທ, ລົງວັນທີ 03 ມີນາ 2020. ເພື່ອຫ້າມບໍ່ໃຫ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ລະຂັ້ນນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ບໍ່ໃຫ້ນໍາເຂົ້າ, ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ນໍາໃຊ້ ເຄື່ອງກວດສອບພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີບ ກະລຸນາກົດ: https://www.laotradeportal.gov.la/index.php…

Prohibited import, sale and use of Rapid Test for COVID – 19. COVID-19 is a pandemic and a devastating impact on almost every country around the world. Therefore, individuals, entities and health-related organizations are willing to purchase the Rapid Test for personal use, sale and public. The Rapid test can provide a false positive result and an error measure. Therefore, the Ministry of Health has ordered to ban the import COVID-19 Rapid Test for any purposes use, including individuals, entities and health institutions of government and private, No. 0246 / MOH, dated 03 March 2020.

Further information, please click: https://www.laotradeportal.gov.la/index.php…