ສ່ວຍສາອາກອນແຂວງອັດຕະປື ຊຸຸກຍູ້ລາຍຮັບຢູ່ເມືອງສາມັກຄີໄຊ

611

16-17/03/2020 ທ່ານຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ ພ້ອມຄະນະວິຊາການເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ລາຍຮັບ ປະຈຳປີ I/2020 ຢູ່ເມືອງສາມັກຄີໄຊ (ເມືອງເທດສະບານ) ພ້ອມທັງມອບເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ (ຄອມພິວເຕີ 01 ຊຸດ) ແລະ ງົບປະມານຊ່ວຍໜູນຈຳນວນໜື່ງໃນການເຄື່ອນໄຫວຈັດເກັບລາຍຮັບ.   ເຊິ່ງໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານຮອງຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳແຂວງ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳເມືອງ ໃຫ້ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແນໃສ່ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມທິດທາງແຜນການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້. 


ພາບ-ຂ່າວ: ສອຂ.ອປ