ການຄ້ານະຄອນຫຼວງ ແຈ້ງຫ້າມຂຶ້ນລາຄາ, ກັກຕຸນສິນຄ້າ ໂດຍລຳພັງໃຈຢ່າງເດັດຂາດ ພ້ອມ​ກັນ​ຜ່າ​ວິ​ກິດ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄວິດ

702

ການຄ້ານະຄອນຫຼວງແຈ້ງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດເຊື້ອ ໄວຣັສ Covid-19, ຫ້າມສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ, ຄ່າບໍລິການ ຕາມລຳພັງໃຈ ແລະ ກັກຕຸນສິນຄ້າເອົາປຽບຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າທີ່ບໍ່ປອດໄພດ້ານຄຸນນະພາບເດັດຂາດ

ວັນທີ 18 ມີນາ 2020 ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງ
ເຖິງຜູ້ອຳນວຍການ, ຜູ້ຈັດການ, ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດ , ບັນດາສູນການຄ້າ, ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ, ຕະຫຼາດ, ໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ໂຮງຊ່າງຫັດຖະກໍາ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽຈັນ ໃຫ້ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດເຊື້ອຈຸລະໂລກ ໄວຣັດໂລນາ Covid-19
ເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອຈຸລະໂລກ Covid-19 ໃນຫຼາຍປະເທດໄດ້ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງ ເຖິງວ່າຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ທັນພົບເເຕ່ກໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຮັບມືໃນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດເຊື້ອຈຸລະໂລກດັ່ງກ່າວ, ຈີ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ທຸກຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ຈົ່ງຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດມາດຕະການເພື່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດເຊື້ອຈຸລະໂລກ Covid-19 ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ໂດຍໃຫ້ມີການຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານການແຈ້ງເຕືອນຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການປ້ອງກັນຕາມຫຼັກວິຊາການທີ່ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໄດ້ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
2. ບໍ່ໃຫ້ມີການສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕາມລໍາພັງໃຈ, ກັກຕຸນສິນຄ້າ ທີ່ເປັນການກະທໍາເອົາປຽບຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍບໍ່ຊອບທໍາ ແລະ ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າທີ່ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຄຸນນະພາບຢ່າງເດັດຂາດ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໃຫ້ນໍາເອົາສິນຄ້າຂອງຕົນອອກຈຳໜ່າຍສູ່ສັງຄົມເປັນປົກກະຕິ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທຸກຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຕາມວັດຖຸປະສົງຂອງຕົນໃຫ້ຕໍ່ເນື່ອງ.

3. ຖ້າພາກສ່ວນທຸລະກິດໃດຫາກມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫຼື ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນໃນຊ່ວງໄລຍະການເຝົ້າລະວັງເຊື້ອຈຸລະໂລກດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໃຫ້ສະເໜີມາຍັງພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ນຳສະເໜີ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມລະບຽບການ.
4 ເຈ້າການສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ, ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຖ້າມີການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.