ທາງ​ການ​ແລ້ວ ກະ​ຊວງ​ສຶກ​ສາ​ແຈ້ງ​ໂຈະ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ ແຕ່​ຂັ້ນອະ​ນຸ​ບານ ຮອດຂັ້ນ​ປະ​ຖົມ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

867

ໂຈະ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ແຕ່​ຂັ້ນ​ໂຮງ​ລ້ຽງ​ເດັກ, ອະ​ນຸ​ບານ ຈົນ​ຮອດ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ໂຄວິດ-19 ຈົນ​ກວ່າ​ແລ້ວ ບຸນ​ປີ​ໃໝ່​ລາວ

ວັນທີ 17 ມີນາ 2020 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການເລື່ອງມາດຕະການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຫັນດີໃຫ້ໂຮງລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ລວມທັງຫ້ອງກຽມປະຖົມສຶກສາ ແລະ ກຸ່ມຮຽນຜ່ານການຫຼີ້ນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ຊົ່ວຄາວ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 17 ມີນາ ຫາ 21 ເມສາ 2020 ແລະ ສຳລັບຊັ້ນປະຖົມ ກໍ່ໃຫ້ໂຈະເຊັ່ນດຽວກັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 19 ມີນາ ຫາ 21 ເມສາ 2020