ຜົນກະທົບຈາກ COVID-19 ພາກທຸລະກິດສະເໜີລັດຜ່ອນຜັນການຊຳລະພັນທະ, ທັງທະນະຄານ ເພື່ອໃຫ້ມີເງິນສົດປະຄອງທຸລະກິດ

806

ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດໄດ້ ແລະ ຜ່ານພົ້ນວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ພາກທຸລະກິດຫາລືສະເໜີຫາລັດ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໂຍະຍານຜ່ອນຜັນການຊໍາລະພັນທະຕ່າງໆອອກໄປ ລວມທັງພັນທະທະທາຄານ ເພື່ອໃຫ້ມີເງິນສົດມາປະຄອງບໍລິສັດໃຫ້ຜ່ານພົ້ນໄລຍະຫຍຸ້ງຍາກນີ້ໄປໃຫ້ໄດ້

ໃນວັນທີ 4 ມີນາ 2020 ຜ່ານມາທີ່ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືພາກທຸລະກິດ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍມີພາກທຸລະກິດຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປິ່ນອ້ອມເຂົ້ຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ທີການລະດົມຄວາມຄິດເຫັນຂອງພາກທຸລະກິດໃນຂະແຫນງ ອຸດສະຫະກຳທ່ອງທ່ຽວ (ໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫານ ສາຍການບິນ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ບໍລິສັດບໍລິການລົດເມລົດເຊົ່າ, ບໍລິສັດບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ, ປະເມີນຜົນກະທົບໃນສະຖານະການການລະບາດຂອງ COVID-19 ຫາທາງອອກຮ່ວມກັນວ່າຈະຊ່ວຍກັນແບບໃດລະວ່າງພາກທຸລະກິດນຳກັນ ແລະ ຂໍ້ສະເຫນີຕ່າງໆພາກຫາລັດ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໂຍະຍານຜ່ອນຜັນການຊໍາລະພັນທະຕ່າງໆອອກໄປ ລວມທັງພັນທະທະທາຄານ ເພື່ອໃຫ້ມີເງິນສົດມາປະຄອງບໍລິສັດໃຫ້ຜ່ານພົ້ນໄລຍະຫຍຸ້ງຍາກນີ້ໄປໃຫ້ໄດ້

ກ່ອນຈະກ້າວໄປເຖິງປິດກິດຈະການ ຫລາຍບໍລິສັດກໍໄດ້ມີຫລາກຫລາຍຂໍ້ສະເຫນີ ແລະ ບົດຮຽນມາແລກປ່ຽນກັນ ເຊິ່ງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຜົນກະທົບເຖິງພະນັກງານອົງກອນທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍກັນເຖິງແມ່ນຈະກະທົບລາຍຮັບປະຈຳ ແຕ່ກໍຈຳເປັນໄດ້ຖອຍຄົນລະກ້າວເພື່ອໃຫ້ອົງກອນຂ້າມຜ່ານໄປໄດ້ ຫວັງວ່າວິກິດການທີ່ແຜ່ລາມ ແລະ ມີຜົນກະທົບທົ່ວໂລກແບບນີ້ຈະຜ່ານພົ້ນໄປໂດຍໄວ ກ່ອນແຕ່ລະບໍລິສັດຈະຫມົດອົກຊີກ່ອນ ແນະນຳໃຫ້ພາກທຸລະກິດທຸກພາກສ່ວນຈົ່ງພ້ອມກັນສ້າງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃຫ້ເຮັດພ້ອມກັນທົ່ວປະເທດໂດຍຢ່າງນ້ອຍໃຫ້ມີການປ້ອງກັນຂັ້ນພື້ນຖານທຸກສະຖານທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ມີ alcohol ລ້າງມື, ສະແກນອຸນນະພູມຂອງແຂກຄົນເຂົ້າອອກທຸກຄັ້ງ, ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆຂອງທາງລັດຖະບານຢ່າງເຄັ່ງຂັດ

ທ່ານ ພູວົງ ພະມີສິດ

ເປັນໂອກາດຜູ້ຜະລິດພາຍໃນພະຍາຍາມພັດທະນາສິນຄ້າຂອງຕົນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງປະເທດເພື່ອບ້ານເຮົາລະບາດແບບນີ້ ຄົນລາວເອງກໍລະວັງຕົວຫລາຍຂື້ນ ໂດຍການບໍ່ຂ້າມໄປບ້ານເພິ່ນຫລາຍຄືຜ່ານມາເຊິ່ງຫມາຍເຖິງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການຈະຕິດເຊື້ອ ຖ້າທຸກຄົນຊ່ວຍກັນ ລາວທ່ຽວລາວ ລາວຊ່ວຍລາວ ລາວໃຊ້ຂອງລາວ ແລະ ພາກລັດເອງກໍຍື່ນມືເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫລືອພາກທຸລະກິດໃນໄລຍະວິກິດນີ້ ເຊື່ອວ່າພວກເຮົາຈະປະຄັບປະຄອງກັນໄປໃຫ້ຜ່ານພົ້ນຊ່ວງຍາກລຳບາກນີ້ໄດ້ນຳກັນ ສູ້ໆເດີ້ທຸກທ່ານ ລວມທັງໂຕເອງນຳ 😅✌️✌️

ບົດຂ່າວຈາກ: ທ່ານ ນາງ ວະລີ ເວດສະພົງ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ