ຣັດເຊຍຊ່ວຍເຫລືອລາວລ້ານໂດລາ ຜ່ານອົງການອາຫານໂລກ ຊ່ວຍວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

527

ວັນທີ 7 ມີນາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຣັດເຊຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈໍານວນ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຢູ່ ສປປ ລາວໂດຍຜ່ານອົງການອາຫານໂລກ

ອົງການອາຫານໂລກປະຈໍາລາວ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 27.500 ຄົນທາງພາເໜືອຂອງປະເທດລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດເຊັ່ນ: ໄພນ້ຳຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ການລະບາດຂອງສັດຕູພືດໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ

ທາງອົງການອາຫານໂລກໄດ້ຮັບນໍ້າມັນນປຸງແຕ່ງອາຫານຈຳນວນ 36 ໂຕນຈາກປະເທດຣັດເຊຍ, ມອບໂດຍ ທ່ານ ວາລາດີເມຍ ຄານີລິນ, ເອກອັກຄະຣາຊທູດຣັດເຊຍປະ ຈຳ ສປປ ລາວ, ຊາວບ້ານຈະໄດ້ຮັບນ້ ຳ ມັນ ແລະ ປາກະປ໋ອງ ເປັນຄ່າຕອບແທນເພື່ອແລກກັບການອອກແຮງງານໃນການສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂອງຊຸມຊົນເຊັ່ນ: ໜອງປາ, ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມນໍ້າຖ້ວມ.
ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດກ້າວຜ່ານຊ່ວງລະດູການຂາດແຄນ, ໃນຂະນະດຽວກັນຊັບສິນຂອງຊຸມຊົນທີ່ພວກເຂົ້າໄດ້ສ້າງກໍ່ຈະສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງລະດູການເກັບກ່ຽວແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ກໍ່ຄືຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.

ThankYouRussia and the Посольство России в Лаосе Russian Embassy in Laos! With your contribution of over USD 1 million, we will be able to jointly, with the Ministry of Agriculture and Forestry, help 27,500 villagers in northern Laos who have been suffering from the effects of climate change, such as floods, droughts and pest outbreaks over the past two years. We received a shipment of 36 tons of cooking oil from Russia, handed over by the Ambassador of the Russian Federation to Lao PDR, Vladimir Kalinin today. Villagers will receive oil and canned fish in exchange for their labour when they construct community infrastructures such as fish ponds, and flood control structures. The food helps them get through the lean season, while the infrastructure improves their harvests and reduces risks and impacts of climate shocks

ແຫລ່ງຂ່າວ: ສະຖານທູດຣັດເຊຍປະຈໍາລາວ