ລັດຖະມົມຕີກະຊວງ ຮສສ ພ້ອມຄະນະ ລົງຊີ້ນຳວຽກງານ ຮສສ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຜົ້ງສາລີ

575

ເພື່ອເປັນຂວັນກຳລັງໃຈໃຫ້ກັບຂະແໜງ ຮສສ ບັນດາແຂວງນັບແຕ່ສູນກາງຈົນຮອດທ້ອງຖິ່ນກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ປີ 2020 ເວົ້າສະເພາະ, ເວົ້າລວມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8, ພ້ອມທັງໄລຍະທ້າຍສະໄໝ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິ່ງເທື່ອລະກ້າວ. ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-17ກຸມພາ 2020ນີ້, ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ກໍາມະການສູນກາງພັກ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ພ້ອມຄະນະ. ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດ ວຽກຢູ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ (ແຂວງຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ).

ພາຍໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ບັນດາພະແນກ ຮສສ ແຂວງ ຍັງໄດ້ຍົກຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ບາງດ້ານທີ່ພະແນກຍາດມາໄດ້ ໃນໄລຍະປີ 2019 ຜ່ານມາຂອງຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນ ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ມີຄວາມສັກສິດກ່ວາເກົ່າ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວເລກຄາດໝາຍສູ້ຊົນຫຼາຍດ້ານ ກໍມີຄວາມຄືບໜ້າດີຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຕົວເລກການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການຈັດຫາວຽກເຮັດງານທຳ, ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ອັດຕາການຂະຫຍາຍປະກັນສັງຄົມ, ນະໂຍບາຍສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ, ວຽກສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ໄພພີບັດ, ວຽກເກັບກູ້ລະເບີດຕົກຄ້າງບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ວຽກກາແດງ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປີຜ່ານມາ ຈະປະເຊີນໜ້າໜັກໜ່ວງ ກັບສະພາບໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມໄຫຼສຸແຮງ , ດິນເຈື່ອນ ອັນສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ຊັບສິນ ແລະ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ບັນດາເມືອງ ແລະ ແຂວງ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກຕື່ມວ່າ: ບັນດາພະແນກ ຮສສ ແຂວງ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງກໍາລັງແຮງງານໃຫ້ມີສີມື ກໍຄື ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໃຫ້ເປັນຂະບວນການກວ້າງຂວາງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ມາດຕະຖານ ໂດຍການປະສານສົມທົບບັນດາຂະ ແໜງການ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການແຮງງານທີ່ມີສີມືຈຳນວນຫຼາຍ ຖ້າຫາກແຮງງານໄດ້ຮັບການຝຶກອາຊີບ, ສ້າງສີມືແຮງງານແລ້ວ ກໍສາມາດຊອກວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ ບໍ່ຈຳ ເປັນໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ກໍບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ ພະແນກ ຮສສ ພວກເຮົາ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ປ້ອນຂໍ້ມູນຄວາມຮູ້ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມທັງເປັນໃຈກາງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ ແຮງງານຕົກເຂົ້າໃນຂະບວນການຄ້າມະນຸດ ທີ່ຕົວະຍົວະຫຼອກລວງແຮງງານ ໄປກົດຂີ່ຂູດຮີດ, ວຽກງານຊວ່ຍເຫຼືອສົງເຄາະ, ເປັນຕົ້ມການຕອບໂຕຮັບມືໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ລົງເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາ ບັນດາເອກະສານ ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບແຮງງານ ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານໃນທົ່ວແຂວງ, ຕິດຕາມແກ້ໄຂ ບັນຫາຄວາມບໍ່ຍຸຕິທຳ ໃນການໃຊ້ແຮງງານ ໂດຍໃຫ້ມີການກວດກາຫົວໜ່ວຍແຮງງານເປັນປົກກະຕິ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແຮງງານ, ສັນຍາແຮງງານ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານ. ສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ກໍໃຫ້ມີການກວດກາຄືນ ລະບົບການ ສະເໜີເອົາໂກຕ້າຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຮູບແບບນາຍໜ້າ ສະເໜີເອົາແຮງງານທີ່ບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍ, ເລ່ລ້ອນ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍເຂົ້າເຮັດວຽກ, ນອກນັ້ນ ກໍຍັງຕ້ອງຮີບຮ້ອນໃຫ້ບັນດາແຂວງ ວຽກການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ, ການມອບ-ໂອນສອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄປຂື້ນກັບພາກສວ່ນກຽ່ວຂ້ອງ; ວຽກປະກັນສັງຄົມ ວຽກງານກວດກູ້ແລະທຳລາຍລະເບີດລູກວານທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງລາວ, ວຽກງານກາແດງການຊວ່ຍເຫຼືອບໍລິຈາກເລືອດຢ່າງເປັນປົກກະຕິສາມາດຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ.

ໂອກາດທີ່ ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ພ້ອມຄະນະ, ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້, ໄດ້ຖືໂອກາດມອບເຄື່ອງຊວ່ຍເຫ໌ືລອ 2 ແຂວງ. ໃນນັ້ນລວມມີ: ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໄດ້ຮັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແຂວງລະຈຳນວນ100ແກັດ ລວມເປັນເງິນ150ລ້ານກີບ, ເກືອກິນ 3ໂຕນ ເປັນເງີນ9ລ້ານກີບ ລວມທັງໝົດ 159 ລ້ານກວ່າ ເພື່ອຊວ່ຍເຫຼືອໄພພິບັດທຳມະຊາດນຳອິກ.

( ຂ່າວສານ ຮສສ: ເພັສະໄໝ )