ປີ 2019 ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 711,8 ຕື້ກວ່າກີບ.

691

ໃນປີ 2020 ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III (ແຂວງໄຊຍະບູລີ-ແຂວງຫຼວງພະບາງ) ໄດ້ວາງທິດທາງແຜນການ-ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂະແໜງພາສີຫຼາຍຢ່າງ, ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນດ່ານໃຫ້ຮັດກຸມ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ວຽກງານຕ້ານສະກັດກັ້ນການລັກລອບສິນຄ້າໜີພາສີ ແລະ ການຄ້າຂາຍເຖື່ອນ. ທັງນີ້, ເພື່ອການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2020 ບັນລຸຕາມການມອບໝາຍ 800 ຕື້ກີບ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ຫຸມພັນ ແສງພະຈັນ ຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ປະກອບມີ 2 ແຂວງ (ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ). ໃນນີ້: ມີ 1ຫ້ອງການກອງຄຸ້ມຄອງພາສີປະຈຳໄຊຍະບູລີ, ມີ 2ຂະແໜງ (ຂະແໜງບໍລິຫານ ແລະ ກວດກາພາຍໃນ, ຂະແໜງຕ້ານ ແລະ ກວດກາຄືນການແຈ້ງ) ມີ 1ຫ້ອງການກອງກວດກາພາສີປະຈຳແຂວງຫຼວງພະບາງ (ໜ່ວຍງານສັງລວມ), ມີ 4 ດ່ານພາສີສາກົນ; ມີ 2ດ່ານພາສີທ້ອງຖິ່ນ (ດ່ານຖາວອນ), ມີ 3 ດ່ານປະເພນີ.

ໃນປີ 2019 ຜ່ານມາຄະນະກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໄດ້ລົງໃກ້ຊິດຕິດແທດຕິດ ຕາມກວດກາໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ (ມີກົດໝາຍ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ຂໍ້ຕົກລົງ ແລະນິຕິກຳຕ່າງໆ, ເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ພະນັກງານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເປັນເຈົ້າການເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຂັ້ມງວດການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ການເຄື່ອນຍ້າຍສີນຄ້າ ຫຼື ການເຄື່ອນຍ້າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ກວດກາລາດຕາເວັນຈຸດລັກລອບຫາງໄກ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ສຳເລັດຕາມການມອບໝາຍ.

ດ້ານວຽກງານເກັບລາຍຮັບໄດ້ຮັບຕົວເລກມອບໝາຍເກັບລາຍຮັບທັງໝົດ 720 ຕື້້ກີບ, ແຕ່ຜ່ານການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງແຕ່ຕົ້ນປີຮອດວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 ປະຕິບັດໄດ້ 711,8 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 98,87% ຂອງແຜນການ, ສົມທຽບໄລຍະດຽວ 2018 ເທົ່າກັບ 111.93% ເພີ່ມຂຶ້ນ 11,93% ຄິດເປັນເງິນປະມານ 75,85 ຕື້ກີບ.ສ່ວນລາຍຮັບຫຼັກໆໄດ້ຈາກຄ່າຊັກພິເສດຂາອອກ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ນໍ້າມັນເຄື່ອງ, ພາຫະນະເສຍພາສີ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່, ເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ–ບໍລິໂພກ, ຄັງແຮນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ທຳນຽມພາຫະນະ–ຄົນ ແລະ ຄ່າປັບໃໝ.

ທ່ານ ຫຸມພັນ ແສງພະຈັນ ຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ: ໃນປີ 2020 ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີIII ໄດ້ຕົວເລກແຜນການມອບໝາຍເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຈໍານວນ 800 ຕື້ກີບ, ເພື່ອລາຍຮັບບັນລຸຕາມແຜນການຄະນະກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ III ໄດ້ວາງທິດທາງແຜນການ-ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂະແໜງພາສີຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນ: ການເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳນຳພາດ້ານການເມືອງແນວຄິດພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມທຸນທ່ຽງຫ້າວ ຫັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນຂົງເຂດກອງຄຸ້ມ ຄອງພາສີ III.

ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນດ່ານໃຫ້ມີຄວມຮັດກຸມ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ ຫຼື ລື່ນແຜນການ, ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດຄືນການແຈ້ງພາສີໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານຕ້ານສະກັດກັ້ນການລັກລອບໜີພາສີທັງໃນດ່ານ ແລະ ນອກດ່ານ, ໃນນັ້ນຕິດພັນກັບການປັບປຸງກົນໄກການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນດ່ານໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ, ສ້າງເງື່ອນໄຂອຳນວຍຄວາມສະດວກສິນຄ້າຜ່ານເຂົ້າອອກດ່ານ, ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມ, ກວດກາການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າຂອງການລົງທຶນ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສ້າງພື້ນຖານແຫຼ່ງຂ່າວຕໍ່ກັບວຽກງານການສະກັດກັ້ນການລັກລອບສີນຄ້າໜີພາສີ  ແລະ ການຄ້າຂາຍເຖື່ອນໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

ປະສານສົມທົບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ,ອຳນາດການປົກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນສູນກາງໂດຍສະເພາະກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນໃນການກວດກາ ແລະ ຢັ້ງຢືນຂໍ້ມູນພາຫະນະ, ກວດກາພາຫະນະຕາມເສັ້ນທາງ,ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການແຈ້ງພາສີນຳເຂົ້າສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງຜ່ານດ່ານ, ສ້າງແຫຼ່ງຂ່າວເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ,ກວດກາສິນຄ້າເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ, ສິນຄ້າລົງປາຍທາງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຂັ້ມງວດ.

ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ຍັງໄດ້ເລັ່ງສະສາງຄະດີຄ້າງໃນໄລຍະຜ່ານມາຂອງສອງແຂວງຄື: ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ສົມທົບກັບຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງສຶບສວນສອບສວນລົດປອມແປງເອກະສານທີ່ຍັງຄ້າງແຈ້ງເສຍພາສີຈຳນວນ 11 ຄັນ, ປະສານສົມທົບກັບຄະນະພັກອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງເມືອງ, ຂະແໜງການກ່ຽວ ຂ້ອງ, ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂພາຫະນະນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ສ້າງແຫຼ່ງຂ່າວເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນ, ກວດກາສິນຄ້າເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ, ສິນຄ້າລົງປາຍທາງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃຫ້ເຂັ້ມງວດ.

ສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການກວດກາຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າ–ສົ່ງອອກ, ການເຄື່ອນຍ້າຍການຄຸ້ມຄອງສາງສິນຄ້າໃຫ້ຖືກຕ້ອງ,ຄຸ້ມຄອງສາງສີນຄ້າ,ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ້ດ, ເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບນຳພະແນກກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກວດກາຄືນການແຈ້ງພາສີໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວເປັນປົກກະຕິ, ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານຕ້ານສະກັດກັ້ນທັງໃນດ່ານ ແລະ ນອກດ່ານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ໃນນັ້ນ,ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາຕິດຕາມບັນດາໂຄງ ການທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນສີນຄ້າເຄື່ອງຂອງ,ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະ ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເພື່ອເຮັດໃຫ້ ການນໍາໃຊ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ເລັ່ງທວງບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບການສຳປະທານຊຶ່ງຍັງຄ້າງການຊຳລະການຄໍ້າປະກັນໃນການນຳວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆ ຮັບໃຊ້ໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຊຳລະເອກະ ສານຄໍ້າປະກັນ ເພື່ອມາຊຳລະຕາມກຳນົດໝາຍເລັ່ງທວງໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ.