ອັດຕາເງິນເຟີ້ ເດືອນມັງກອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,90%.

726

ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ (ອັດຕາເງິນເຟີ້) ປະຈໍາເດືອນມັງກອນ 2020 ຢູ່ໃນລະດັບ 6,94% ຖືວ່າເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເດືອນທັນວາ 2019 ປະມານ 0,90%; ສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນການເໜັງຕິງເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼົ້າ 11,28% ເນື່ອງຈາກລາຄາເຂົ້າສານ, ຊີ້ນ ແລະ ປາ ມີທ່າອ່ຽງສູງຂຶ້ນ. ຮອງລົງມາແມ່ນໝວດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,90% ຍ້ອນການສູງຂຶ້ນຂອງລາຄາຄໍາຮູບປະພັນ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ. ຂະນະທີ່ໝວດໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ປັບໂຕເພີ່ມຂຶ້ນ 5,54% ຍ້ອນລາຄາໂທລະສັບ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງສື່ສານເພີ່ມຂຶ້ນ. ນອກນັ້ນ, ເຄື່ອງ ໃຊ້ໃນເຮືອນ, ເຄື່ອນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບ ກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກັນຢູ່ໃນລະດັບ 4.82%. ສ່ວນໝວດຄົມມະ ນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ລະດັບ 0,34%.

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປີດເຜີຍວ່າ: ປັດໃຈ ແລະ ສາເຫດການປ່ຽນແປງລາຄາໃນເດືອນມັງກອນ 2020 ເປັນຊ່ວງໄລຍະເທດສະການປີໃໝ່ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການບໍລິໂພກຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າປົກກະຕິ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊີ້ນໝູ, ສັດປີກ ແລະ ເຄື່ອງ ໃຊ້ສອຍອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກັບງານດັ່ງກ່າວ. ນອກນັ້ນ, ຍັງມີບັນຫາການລະບາດຂອງພະຍາດອະຫິວາໝູແກ່ຍາວມາຮອດປັດຈຸບັນ ແລະ ອີກຫຼາຍປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ອາຫານສົດເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລາຄາໝູ ແລະ ສະພາບອາກາດມີການປ່ຽນແປງສົ່ງຜົນໃຫ້ໝູຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ, ການລະບາດຂອງພະຍາດກໍ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງຂຶ້ນ.

ນອກນັ້ນ, ສະພາບໄພພິບັດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍ່ຍັງເປັນຜົນພວງມາຮອດປັດຈຸບັນ ແລະ ຄາດວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕື່ມໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະດູການຜະລິດນາແຊງ ແລະ ພືດຜັກອື່ນໆ. ສໍາລັບສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງເພິ່ງພາການນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງ ປະເທດ. ສະນັ້ນ, ອັດຕາແລກປ່ຽນຍັງຄົງສືບຕໍ່ມີຜົນກະທົບໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຜ່ານຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນອອກໄປຊື້-ຈ່າຍສິນຄ້າຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານເນື່ອງຈາກມີລາຄາຖຶກກວ່າ.

ເວົ້າສະເພາະສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການແຕ່ລະໝວດມີດັ່ງນີ້: ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນທາດເຫຼົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,47%; ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,24%; ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະ ເກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,41%; ໝວດທີ່ພັກອາໃສ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,28%; ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ ແລະ ຕົບແຕ່ງພາຍໃນເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,78%; ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,64%; ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,30%; ໝວດໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,23%; ໝວດບັນເທິງ ແລະ ການພັກຜ່ອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,07%; ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,12%; ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,15%.