ສຳມະນາວຽກງານການເງິນໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

557

ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວຽກງານການເງິນໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນໃຫ້ມີເຂັ້ມແຂງດ້ານວິຊາການ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເງິນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ຄຳຂັວນ ສີຊານົນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ, ມີຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.

 

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຮັບຟັງການສະເໜີກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍກຳນົດໝາຍການໃຊ້ງົບປະມານບໍລິຫານລັດ ສະບັບເລກທີ 4000/ກງ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2018; ສະເໜີກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳ ສະບັບເລກທີ 0866/ກງ, ລົງວັນທີ 22 ມີນາ 2019 ກ່ຽວກັບການປະກອບເອກະສານ ແລະ ກວດກາເອກະສານລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍ ເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາຢູ່ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີນັກວິທະຍາກອນບັນລະຍາຍຈາກຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ.

ສ່ວນການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳສະບັບເລກທີ 0016/ ກງ ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2019 ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຄ່າບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ກອງທຶນຂອງລັດ; ຄຳແນະ ນຳສະບັບເລກທີ 5171/ກງ ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2019 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈຳປີ 2020 ບັນລະຍາຍໂດຍກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ; ສ່ວນຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳສະບັບເລກທີ 0020/ກງ ລົງວັນທີ 04 ມັງກອນ 2019 ກ່ຽວກັບການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງກະຊວງການເງິນ.

ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອຕອບສະໜອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລາຍຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານຂອງລັດໃຫ້ມີຈຸດສຸມ, ມີປະສິດທິພາບສູງ, ປະຢັດມັດທະຍັດ ແລະ ສົມຄູ່ກັບຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດສັນແຜນງົບປະມານທີ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍງົບປະມານໄດ້ຮັບໃນແຕ່ລະປີ.

ພ້ອມນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມນັກວິທະຍາກອນ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ສົນທະນາຖາມ-ຕອບຢ່າງກົງໄປກົງມາ ພ້ອມທັງອະທິບາຍຊີ້ແຈງເຫດຜົນເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານແຕ່ລະຂັ້ນເປັນເຈົ້າການ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍລາຍຈ່າຍ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ.