ລັດກໍານົດ! ຫ້າມຂາຍຜ້າປິດປາກເກີນ 25.000ກີບຕໍ່ກັບ ຫາກພົບເຫັນລະເມີດ ແຈ້ງສາຍດ່ວນ 1510 ທັນທີ

7161

ປັດຈຸບັນ ບັນຫາລາຄາຜ້າປິດປາກແພງຂຶ້ນແບບກ້າວກະໂດດເປັນສິ່ງທີ່ສັງຄົມກໍາລັງສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງການການແກ້ໄຂຫຼາຍທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ແຕ່ພັດຖືກເອົາປຽບດ້ານລາຄາຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ຫຼ້າສຸດກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການກໍານົດລາຄາຂາຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ(ແຜ່ນຕອງ 3ຊັ້ນ) ຊະນິດສາຍຢາງຢືດ ທຸກລຸ້ນ ແລະ ນໍ້າຢາລ້າງມື ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍກໍານົດລາຄາສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 25.000ກີບຕໍ່ກັບ, ຫາກຂາຍແຍກ ຕ້ອງຂາຍໃນລາຄາບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1.000 ກີບຕໍ່ອັນ.

ກະຊວງ ອຄ ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0142/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 7 ກຸມພາ 2020 ເຖິງ ພະແນກ ອຄ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບັນດາຮ້ານຂາຍຢາ, ຮ້ານຈໍາໜ໋າຍຜະລິດຕະພັນການຢາ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ, ເລື່ອງ ການກໍານົດລາຄາຂາຍຜ້າອັດປາກອັດດັງ(ແຜ່ນຕອງ 3ຊັ້ນ) ຊະນິດສາຍຢາງຢືດ ທຸກລຸ້ນ ແລະ ນໍ້າຢາລ້າງມື ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເຊິ່ງໃນແຈ້ງການກໍານົດລາຄາຂາຍໄວ້ດັ່ງນີ້:

1 ກໍານົດເອົາລາຍການສິນຄ້າຜ້າອັດປາກ-ດັງ(ແຜ່ນຕອງ 3ຊັ້ນ) ຊະນິດສາຍຢາງຢືດທຸກລຸ້ນ ແລະ ເຈວລ້າງມື ເຂົ້າຢູ່ໃນບັນຊີຄວບຄຸມລາຄາຂອງລັດຖະບານ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້

2 ກໍານົດລາຄາຂາຍ ສິນຄ້າຜ້າອັດປາກ-ດັງ(ແຜ່ນຕອງ 3ຊັ້ນ) ຊະນິດສາຍຢາງຢືດທຸກລຸ້ນ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 25.000 ກີບຕໍ່ກັບ (1 ກັບ ມີ 50 ອັນ), ຖ້າແຍກອອກຂາຍຍ່ອຍ ຕ້ອງຂາຍໃນລາຄາບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1.000ກີບຕໍ່ອັນ

3 ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບັນດາຮ້ານຂາຍຢາ, ຮ້ານຈໍາໜ໋າຍຜະລິດຕະພັນການຢາ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາ ຫຼື ກັກຕຸນສິນຄ້າ ເພື່ອເກັງກໍາໄລຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ້ 1 ເທິງນີ້

4 ມອບໃຫ້ພະແນກ ອຄ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເປັນເຈົ້າການຊີ້ນໍາຫ້ອງການ ອຄ ເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານກໍ່ຄືເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາການຄ້າ ບົນພື້ນຖານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຢູ່ບັນດາຮ້ານຂາຍຢາ, ຮ້ານຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຢາ ແລະ ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຕ່າງໆ ເປັນປະຈໍາປົກກະຕິ, ຖ້າຫາກພົບເຫັນການລະເມີດ ໃຫ້ໃຊ້ມາດຕະການທາງດ້ານບໍລິຫານ, ດໍາເນີນຄະດີທາງອາຍາ, ຄະດີແພ່ງ, ຖອນໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆ ຕາມກົດໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

5 ຖ້າບຸກຄົນໃດ ຫາກພົບເຫັນຜູ້ປະກອບການລະເມີດແຈ້ງການສະບັບນີ້ ແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງເຖິງສາຍດ່ວນປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ 1510 ແລະ ສາຍດ່ວນລັດຖະບານ 1516

6 ແຈ້ງການສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຈະມີການປ່ຽນແປງໃນກໍລະນີຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ຫຼື ການນໍາເຂົ້າ ເໜັງຕີງຂຶ້ນລົງ, ກະຊວງ ອຄ ຈະອອກແຈ້ງການໃໝ່ເພີ່ມຕື່ມ