ບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າແຈ້ງການກໍ່ສາມາດຕິດຕາມການປັບຂຶ້ນ-ລົງ ຂອງລາຄານ້ຳມັນໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ ເພາະໄດ້ສ້າງເວບ ແລະ ແອັບສຳເລັດແລ້ວ

776

ຕໍ່ໄປນີ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລໍຖ້າແຈ້ງການ ຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ກໍ່ສາມາດຕິດຕາມການປັບຂຶ້ນ-ລົງ ຂອງລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວໄປປະເທດໄດ້ ເພາະໄດ້ມີການອັບເດດເວບໄຊ ແລະ ແອັບຕິດຕາລາຄານ້ຳມັນສຳເລັດແລ້ວ

ໃນວັນທີ 3 ກຸມພາ 2020 ກົມການຄ້າພາຍໃນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ ປັດຈຸບັນໄດ້ມີການປັບປຸງເວບໄຊ ຕິດຕາມການປັບລາຄາຂຶ້ນ-ລົງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດສຳເລັດແລ້ວ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແມ່ນສາມາດຕິດຕາມການປັບຂຶ້ນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟແຕ່ລະຄັ້ງ ໄດ້ໃນຊ່ອງທາງດັ່ງນີ້:

1. ເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໃນເວັບໄຊ: WWW.laosoilprice.info/oilprice

2. ດາວໂຫຼດໂປແກຣມ ຈາກ: Play store/Laos Oil Price (ສະເພາະ Android)