ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ສໍາລັບສະຖານີຈຸດພິກັດ ເພື່ອແຈ້ງເຕືອນເຫດໄພພິບັດ

489

ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ຢູນິກເທັກ ຈຳກັດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການປະຍຸກໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ສໍາລັບສະຖານີຈຸດພິກັດ ເພື່ອການປະຕິບັດການເຊື່ອມຕໍ່ (Continuously Operating Reference Station). ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ເພື່ອການປະຕິບັດເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຖານີຈຸດພິກັດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ລະບົບຂໍ້ມູນ, ອຸປະກອນການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ເພື່ອປະຍຸກໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງແຜນທີ່ການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນໄພພິບັດຕ່າງໆ

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ແສງຈັນ ພະໄຊຍະແສງ ຮອງຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳກ່າວບາງຕອນສໍາຄັນວ່າ: ອີງຕາມພາລະບົດບາດ,​ ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນຄຸ້ມຄອງເອກະພາບກ່ຽວກັບວຽກງານການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ, ເລືອກເຟັ້ນ,​ ກວດສອບ, ອະນຸມັດ, ຢັ້ງຢືນ, ຕິດຕາມກວດກາການນຳເຂົ້າ ແລະ ການຖ່າຍທອດຜົນສຳເລັດທາງດ້ານວິທະ ຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳຂອງສາກົນ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຍັງເປັນການສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ທົດລອງການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ລວມທັງນະວັດຕະກຳໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ສໍາລັບວຽກງານປະສານງານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນລະບົບດາວທຽມນຳທາງເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດພິກັດ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງ-ຕິດຕາມສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການເຕືອນໄພພິບັດຕ່າງໆ ເຊິ່ງກໍຖືເປັນວຽກທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາໃນຍຸກໃໝ່.

ຂໍ້ມູນຂອງງານຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງຍຸດທະສາດແຜນພັດທະນາວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກະສິກຳ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງຕົວເມືອງ, ການຜະລິດ, ການສຶກສາຮຽນຮູ້ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະຖາບັນການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ຫຼັກ 14) ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກ່າວເປີດຂອງທ່ານ ແສງຈັນ ພະໄຊຍະແສງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ແລະ ທ່ານ ຈັນດາວົງ ສຸດທິທຳ, ປະທານ ບໍລິສັດ ຢູນິກເທັກ ຈຳກັດ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາກະຊວງ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກຽວຂ້ອງ 70 ກວ່າຄົນ.