ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ສະຫຼຸບວຽກງານ 5 ປີ

441

ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2020 ນີ້ຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໄດ້ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະ 5 ປີ 2016 – 2020 ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການ ປີ 2020-2025 ໂດຍການເປັນປະທານ ທ່ານ ບຸນຍີ່ ແກ້ວຄຸນເມືອງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆຫຼວງນ້ຳທາ ປະທານສະພາທີ່ປືກສາ ໂຮງຮຽນ, ທ່ານ ທອງພິດ ແກ້ວປະເສີດ ຮັກສາການ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາພ້ອມດ້ວຍຄະນະສະພາທີ່ປຶກສາຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ພະນັກງານ ຄູອາຈານເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ທອງພິດ ແກ້ວປະເສີດ ຮັກສາການ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ທາງໂຮງຮຽນໄດ້ຖືສຳຄັນວຽກງານການເມືອງນຳພາແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ນັກສຶກສາຢູ່ພາຍໃນໂຮງຮຽນເຊີ່ງໄດ້ນຳເອົາເອກະສານຕ່າງໆທີ່ເປັນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດນໍາມາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ , ກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດ ຂອງໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນ, ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ເປີດການຮຽນ – ການສອນໃນໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 2006 , ມີ 4 ສາຂາວິຊາຮຽນຄື:

ວິຊາປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ມີນັກສຶກສາທັງໝົດ 205 ຄົນ, ຍີງ 65 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານ 19 ຄົນ,ຍີງ 3 ຄົນ, ມາຮອດປັດຈຸບັນໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໄດ້ຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ ມີ 6 ສາຂາວິຊາຄື: ວິຊາປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ກໍ່ສ້າງ, ຊ່າງໄມ້, ປຸງແຕ່ງອາຫານ, ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ແລະ ສ້ອງແປງກົນຈັກທົ່ວໄປ, ມີ 4ລະດັບການຮຽນຄື: C1 ແລະ C2, 9+3, 12+2 ແລະ 12+2+1.5 ມີ , ນັກສຶກສາ 613 ຄົນ, ຍິງ 207 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານ 81 ຄົນ, ຍິງ 25 ຄົນ.

ໄລຍະ 5 ປີ ສາມາດສ້າງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບໄດ້ທັງໝົດຈຳນວນ 1. 008 ຄົນ, ຍິງ 419 ຄົນ, ຄຽງຄູ່ກັບການຮຽນ-ການສອນແລ້ວຍັງໄດ້ສ້າງສວນທົດລອງປູກພືດກະສິກຳແຄມນ້ຳທາ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ຄວາມສອດຄ່ອງໄດ້ຮຽບຮຽງ ແລະ ສ້າງປື້ມຄູ່ມືສື່ການຮຽນ -ການສອນຈຳນວນ 255 ຫົວ, ສັງລວມບົດຮຽນສໍາເລັດການສຶກສາຂອງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍໄດ້ 563 ຫົວ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຄູອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບໃນລະດັບຕ່າງໆ.

ທິດທາງແຜນການພັດທະນາວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບຂອງໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບແບບປະສົມໃນປີ 2021 – 2025 ຈະໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພີ່ມການເຂົ້າຮຽນໃຫ້ໄດ້ 1.140 ຄົນ, ຮອດປີ 2025 ຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສົ່ງເສີມເພດຍີງ ແລະ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດໄດ້ສືກສາຮໍ່າຮຽນຫຼາຍຂື້ນ, ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດເພື່ອຍົກລະດັບການຮຽນ – ການສອນໃຫ້ມີຄຸນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍສາຂາວິຊາຊີບທີ່ເປັນທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ, ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ປະກອບການພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເຂົ້າມາປະກອບສ່ວນໃນການພັດທະນາໂຮງຮຽນ ແລະ ສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ເປັນວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ

ຂ່າວ: ມຸນຕີ