ທະນາຄານເອັສທີ ຕັ້ງເປົ້າຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມອີກ 2 ແຫ່ງໃນປີນີ້.

671

ທະນາຄານເອັສທີ ຈໍາກັດ ໄດ້ມີແຜນຂະຫຍາຍສາຂາເພີ່ມອີກສອງແຫ່ງໃນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ສາຂາຊຽງຂວາງ ແລະ ສາຂາສາລະວັນ ເພື່ອໃຫ້ຕອບສະໜອງການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ກໍາລັງມີແນວໂນ້ມເພີ່ມຂຶ້ນ ຄຽງຄູ່ກັບການອອກຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ດ້ານອໍານວຍການຊີ້! ແຜນປີ 2020 ຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອໃຫ້ໄດ້ ປະມານ 17% – 20% ແລະ ລະດົມເງິນຝາກເພີ່ມຂຶ້ນ 10%.

  

ທ່ານ ຈິຣັດຊາຍຸດ ອຳຍົງ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານເອັສທີ ຈໍາກັດ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ສໍາລັບແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທະນາຄານພວກເຮົາໃນປີ 2020 ກໍຖືວ່າເປັນແຜນສືບຕໍ່ມາຈາກ 2019 ໂດຍສະເພາະແມ່ນເນັ້ນຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ ເຊັ່ນ: ຟິນເທັກ, ການບໍລິການ ແລະ ອື່ນໆ; ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຂົ້າມາເພີ່ມເຕີມກໍ່ຄື ທະນາຄານເອັສທີ ຈະເປັນທະນາຄານທີ່ເຊື່ອມກັບບັນດາທະນາຄານກັບປະເທດອາຊຽນ (AEC Bank). ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງຈະມີບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບໍລິການສິນເຊື່ອສໍາລັບທຸລະກິດ, ສິນເຊື່ອບຸກຄົນ; ໂມບາຍແບັງຄິງ, ເພລເມັນເກຣດເວ ແລະ ອື່ນໆ ລວມທັງຂະຫຍາຍສາຂາຊຽງຂວາງ ແລະ ສາລະວັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທະນາຄານເຮົາກວ້າງຂວາງອີກຕື່ມ.

ນອກນັ້ນ, ທະນາຄານເອັສທີ ຍັງຈັດຫາຈັດຫາບໍລິສັດທີ່ມີປະສົບການເລື່ອງຕ້ານການຟອກເງິນ (Known you Customer) ເຂົ້າມາຊ່ວຍ, ເຊິ່ງລະບົບດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເປັນຕົວຊ່ວຍໃຫ້ທະນາຄານເຮົາສາມາດຕອບສະໜອງຕາມມາດຕະຖານຂອງທະນາຄານສາກົນໄດ້ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານເອັສທີກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດກັບທະນາຄານຕ່າງປະເທດ ເນື່ອງຈາກລະບົບມັນຈະວິເຄາະ-ປະເມີນລູກຄ້າກ່ຽວກັບທີ່ໄປ-ທີ່ມາຂອງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຈະເປັນຕົວຊີ້ວັດເຮັດໃຫ້ເຮົາກ້າວໄປສູ່ AEC Bank ໃນປີນີ້.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ປີ 2020 ນີ້, ເປັນປີທີພວກເຮົາຈະຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານນະວັດຕະກໍາ, ມາດຕະຖານສາກົນ, ເພີ່ມຊ່ອງທາງໃນການຂາຍ, ມີຕົວແທນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍໃນການເຂົ້າເຖິງຫຼາຍຂຶ້ນ ລວມທັງຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆທີ່ກໍ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າການເພີ່ມສິນເຊື່ອຈາກເດີມໃນປີ ຜ່ານມາຂ້ອນຂ້າງສູງກໍ່ຕາມ, ແຕ່ປີນີ້ເປົ້າຈະໃຫ້ທຸລະກິດທະນາຄານຈະເຕີບໂຕ 2-3 ເທົ່າ ຂອງຈີດີພີ. ໃນນີ້, ການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອ 17% – 20%; ສ່ວນລະດົມເງິນຝາກ ປະມານ 10% ເທົ່ານັ້ນ, ເນື່ອງຈາກຕອນນີ້ເຮົາມີເງິນຝາກຫຼາຍແລ້ວ.

ທ່ານ ຈິຣັດຊາຍຸດ ຍັງອະທິບາຍກ່ຽວກັບເງິນກູ້ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງໃນປີ 2019 ຜ່ານມາ ວ່າ: ສໍາລັບວົງເງິນທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຈາກກອງທຶນເພື່ອສົ່ງເສີມ SME ຈໍານວນ 6 ຕື້ກີບ,ປັດຈຸບັນ ແມ່ນໃຫ້ປ່ອຍກູ້ໃຫ້ກັບທຸລະກິດແລ້ວ 1 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ໄດ້ມີການຂໍໂກຕ້າສິນເຊື່ອສໍາລັບ SME ເພີ່ມເຕີມອີກໃນປີນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ຍັງສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ເຂົ້າເຖິງງ່າຍ; ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະປີເຫັນວ່າທະນາຄານພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ປະມານ 5 ພັນຄົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເຮົາຍັງເບິ່ງເຫັນໂອກາດທາງທຸລະກິດຕ່າງປະທດທີ່ຈະມາລົງທຶນໃນລາວ ແລະ ພວກເຮົາເອງພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເປັນຕົວກາງໃຫ້ຄໍາປຶກສາທັງໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດທຸລະກິດໄດ້ຫຼາຍ.