ຊັບທະວີ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ບີເອັສວີ ລົງນາມເປັນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານທຸລະກິດ

587

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຊັບທະວີ (SMI) ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ບີເອັສວີ (BSV) ລົງນາມເຊັນສັນຍາວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທາງດ້ານທຸລະກິດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ, ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດທັງສອງຝ່າຍ. ດ້ານຜູ້ບໍລິຫານທັງສອງຝ່າຍເປີດເຜີຍ ພາຍຫຼັງການເຊັນສັນຍາແລ້ວຈະໄດ້ລົງເລິກລາຍລະອຽດ ເພື່ອພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ເຊິ່ງຄາດວ່າສະຖາບັນການເງິນຊັບທະວີ ຈະໃຫ້ບໍລິການໃນໄວໆນີ້.

ທ່ານ ນາງ ລາສີ ມີສາວົງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຊັບທະວີ ກ່າວວ່າ: ການລົງນາມໃນຄັ້ງນີ້ຖືເປັນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນຂອງສະຖາບັນພວກເຮົາ ທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິການແກ່ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ບີເອັສວີ ໃນຫຼາຍໆຜະລິດຕະພັນປິ່ນອ້ອມທີ່ເຮົາມີຢູ່ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການໃຫ້ສິນເຊື່ອທົ່ວໄປ; ບໍລິການທຸລະກໍາເງິນຕາ, ບໍລິການໂອນເງິນ ແລະ ຮັບເງິນຜ່ານລະບົບ Become; ບໍລິການເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ, ພາສີທີ່ດິນ, ອາກອນ; ບໍລິການຮັບເງິນຜ່ານລະບົບ Money Gram; ບໍລິການໂອເງິນ-ຮັບເງິນຜ່ານລະບົບ I-Bank ແລະ ບໍລິການສາທາລະນຸປະໂພກຕ່າງໆ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງຊ່ວຍສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຮັບນັກສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ບີເອັສວີເຂົ້າມາຝຶກງານນໍາສະຖາບັນຕື່ມອີກ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທັງສອງຝ່າຍໃນປັດຈຸບັນກໍ່ຄືອະນາຄົດ.

ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ປອ. ບຸນເກີດ ສີສຸພັນທອງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ບີເອັສວີ ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນໂຮງຮຽນພວກເຮົາມີຫຼັກສູດຊັ້ນສູງປະກອບມີ 5 ສາຂາວິຊາ: ໄຟຟ້າ, ບັນຊີ-ການເງິນ, ໂຮງແຮມ-ທ່ອງທ່ຽວ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງຄາດວ່າໃນສົກປີ 2020-2021 ຈະເປີດຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ.

ສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ປິ່ນອ້ອມປະກອບມີ: ໂຮງຮຽນອະນຸບານ-ລ້ຽງເດັກ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນ-ປາຍ, ວິທະຍາໄລບຸນເກີດ, ໂຮງງານນໍ້າດື່ມ, ໂຮງຮຽນກິນນອນ, ສະໂມສອນເຕະບານ (1ເດີ່ນໃຫຍ່ ແລະ 3 ເດີ່ນນ້ອຍ), ທຸລະກິດຮ້ານອາຫານທັງໃນ ແລະ ນອກໂຮງຮຽນ 5 ແຫ່ງ ແລະ ທຸລະກິດໂຮງແຮມ ທັງໝົດນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນຂອງສະຖາບັນຊັບທະວີ.

ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020 ຜ່ານມາ, ທີ່ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຊັບທະວີ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ພິທີເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຊັບທະວີ ແລະ ໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບ ບີເອັສວີ ວ່າດ້ວຍບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ, ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ ໃຫ້ກຽດລົງນາມຂອງ ທ່ານ ນາງ ລາສີ ມີສາວົງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ SMI ກັບ ທ່ານ ປອ. ບຸນເກີດ ສີສຸພັນທອງ ປະທານສະພາບໍລິຫານ BSV ມີບັນດາຜູ້ບໍລິຫານຂອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.