5 ປີຜ່ານມາ ແຂວງຄຳມ່ວນສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນໄດ້ 300 ກິດຈະການ ມູນຄ່າ 8,5 ຕື້ກວ່າ

442

ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2020 ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໂອໄດ ສຸດາພອນ ເຈົ້າແຂວງໆ ຄຳມ່ວນ, ປະທານຄະນະກຳມະການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ( ຄລທ ), ມີບັນທ່ານໃນຄະນະກຳມະການ, ກອງເລຂາ ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂັ້ນແຂວງ ຕະຫລອດຮອດວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ເດດສັກດາ ມະນີຄຳ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຜ່ານບົດສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມ – ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນໃນໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 2020 – 2025. ຜ່ານມາແຂວງຄຳມ່ວນສາມາດດຶງດູດ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອົາການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໄດ້ທັງໝົດ 300 ກິດຈະການ, ມີມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ 8.539,10 ລ້ານກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 1.067.388.469 ໂດລາສະຫະລັດ, ທຶນຈົດທະບຽນ 4.259 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 532.380.654 ໂດລາສະຫະລັດ, ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍໃນລະດັບ 17%/ປີ, ໃນນີ້ການລົງທຶນພາຍໃນມີ 70 ກິດຈະການ, ມູນຄ່າການລົງທຶນ 956.78 ລ້ານກີບ ຫລື 117.598.420 ໂດລາສະຫະລັດ, ມີທຶນຈົດທະບຽນ 633.38 ລ້ານເທົ່າກັບ 79.172.548 ໂດລາສະຫະລັດ.

ສໍາລັບການລົງທຶນຂອງລັດໃນປີ 2019 ມີທັງໝົດ 341 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 113.258,19 ລ້ານກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 324 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 107,05 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 94,52 %. ໃນນັ້ນທຶນພາຍໃນ 64.271.00 ລ້ານກີບ. ພ້ອມດຽວກັນຍັງໄດ້ຕີລາຄ່າໃຫ້ເຫັນສະພາບບັນຫາໂດຍລວມກ່ຽວກັບຈຸດດີ ແລະຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ວິທີແກ້ໄຂຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ລວມເຖິງທິດທາງແຜນການ 2020–2025. ຈາກນັ້ນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຮັບຟັງຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງໆ ຄຳມ່ວນ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ, ກອງເລຂາ ແລະ ຄະນະວິຊາການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດຂັ້ນແຂວງ, ກົນໄກການປະສານງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ລະບຽບວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຮ່ວງທຶນຕ່າງໆ ທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາສຳປະທານການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແຂວງຄຳມ່ວນ. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະບົນພຶ້ນຖານຄວາມຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຮັບປະກັນການບໍລິການການລົງທຶນໃຫ້ສະດວກກະທັດຫັດວ່ອງໄວໂປ່ງໃສມີປະສິດທິພາບ.

ຂໍ້ມູນ: ສຳນັກງານປົກຄອງແຂວງຄຳມ່ວນ