ເຈົ້າແຂວຫຼວງນ້ຳທາ ລົງກວດກາຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງ

515

ວັນທີ 17 ທັນວາ 2019 ນີ້້ ທ່ານ ເພັດຖາວອນ ພິລະວັນ ເຈົ້າແຂວໆຫຼວງນ້ຳທາ ລົງກວດກາຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ ພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວທາງອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ 2 ຢູ່ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ມີ ທ່ານ ຄໍາລາ ຂານສະຫງ່າ ຫົວໜ້າພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ມີບໍລິສັດທີ່ປຶກສາໂຄງການ, ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ທະນູສີນ ຫົວໜ້າ ທີມທີປືກສາ ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວທາງອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ໍາຂອງ 2 ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າຂອງໂຄງການ ໃນ 4 ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຊີ່ງ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທີ 1 ປະກອບມີໜ້າວຽກ ປັບປຸງສວນສາທາລະນະ, ຕະຫຼາດກາງຄືນ ແລະ ສະໝາມກິລາໃນຮົ່ມ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດ ຮ່ວງຊະນະໄຊ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ມຸນຄ່າກໍ່ສ້າງ 1.500.000 ກວ່າໂດລາ, ໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 18 ເດືອນ ປັດຈຸບັນສໍາເລັດແລ້ວ 27,40% ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໂຄງການໃນເດືອນກັນຍາ 2020.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າທາ ແລະ ທາງເຂົ້າຂົວ ແມ່ນບໍລິສັດຈຳປາຄຳ ກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງຂົວທາງ ແລະ ເຄຫາສະຖານຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໃນມຸນຄ່າ 2.300.000 ກວ່າໂດລາ ໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 18 ເດືອນ ຄວາມຄືບໜ້າສຳເລັດແລ້ວ 49,83% ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໂຄງການເດືອນ ມີນາ 2020 ນີ້, ໂຄງການປັບປຸງບ້ານພາຍໃນເມືອງ ເສັ້ນທາງ ແລະ ຮ່ອງລະບາຍນ້ຳແຄມທາງເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ບໍລິສັດ ຄຳຟອງກຼຸບ ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໃນມູນຄ່າ 7.400.000 ກວ່າໂດລາ,ໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 18 ເດືອນ ປັດຈຸບັນສໍາເລັດແລ້ວ 6,28% ຈະໃຫ້ສໍາເລັດເດືອນ ກັນຍາ 2020 ແລະ ໂຄງການທີ 4 ແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ແມ່ນບໍລິສັດ ວີເອັດພີກໍ່ສ້າງຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງ 18 ເດືອນ ປັດຈຸບັນສຳເລັດ 46,25% ແລະ ກະກໍ່ສ້າງສຳເລັດເດືອນ ເມສາ 2020, ທັງ 4 ໂຄງການໂດຍໄດ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ .

ຂ່າວ: ອຸ້ມ ສົມນໍວັນCr: ຂ່າວສານ ຫຼວງນໍ້າທາ