ຈໍາປາສັກ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນ

428

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ ຄັ້ງວັນທີ 26-27 ພະຈິກ 2019 ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ

ໂດຍເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ບົວສອນ ວົງສອງຄອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ

ມີບັນດາພະແນກການ, ຫ້ອງການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການໃນແຂວງຈໍາປາສັກເຂົ້າຮ່ວມ.