ເດືອນດຽວຂຶ້ນທະບຽນລົດ ເກືອບ9ພັນຄັນ

641

ເດືອນພະຈິກ 2019 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຈາລະຈອນ ສາມາດຕິດປ້າຍລົດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທັງໝົດ 8.807ຄັນ ໃນນີ້ລົດຈັກ(2ລໍ້) 6ພັນກວ່າຄັນ, ລົດໃຫຍ່(4ລໍ້ – 6ລໍ້) 2ພັນກວ່າຄັນ

ເຈົ້ານ້າທີ່ກົມຕໍາຫຼວດຈາລະຈອນ ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວກະຊວງ ປກສ ລາຍງານວ່າ ເດືອນພະຈິກປີ 2019 ສາມາດຕິດປ້າຍລົດໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ 8.807ຄັນ, ໃນນີ້ລົດ 2 ລໍ້ 6.197ຄັນ, ລົດ4 ລໍ້ 2.408ຄັນ ແລະ ລົດ6ລໍ້ 302ຄັນ.ສະເພາະລົດ 2 ລໍ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຍງຈັນ ຕິດປ້າຍໄດ້ 2.745ຄັນ

ສະຫວັນນະເຂດ 892ຄັນ,  ຈໍາປາສັກ 574 ຄັນ, ອຸດົມໄຊ 262 ຄັນ, ຫຼວງພະບາງ 255 ຄັນ, ຄໍາມ່ວນ 220 ຄັນ, ຊຽງຂວາງ 179 ຄັນ, ອັດຕະປື 174 ຄັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ 168 ຄັນ, ຫຼວງນໍ້າທາ 163ຄັນ, ໄຊຍະບູລີ 143ຄັນ, ຫົວພັນ 124ຄັນ, ບໍ່ແກ້ວ 114 ຄັນ, ສາລະວັນ 110ຄັນ ແລະ ອື່ນໆ.

ສ່ວນລົດ4 ລໍ້ ແລະ 6 ລໍ້ ທີ່ສາມາດຕິດຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທັງໝົດ 1.573ຄັນ, ສະຫວັນນະເຂດ 179ຄັນ, ຈໍາປາສັກ 161ຄັນ, ຄໍາມ່ວນ 101 ຄັນ, ຫຼວງນໍ້າທາ 98ຄັນ, ບໍ່ແກ້ວ 86ຄັນ, ບໍລິຄໍາໄຊ 83ຄັນ, ຫຼວງພະບາງ 70ຄັນ, ອຸດົມໄຊ 69ຄັນ, ຊຽງຂວາງ 53ຄັນຄັນ ແລະ ແຂວງອື່ໆ.