4ປີ ພົບການກະທໍາຜິດຕໍ່ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ 2ພັນກ່ວາກໍລະນີ

406

ນັບແຕ່ປີ 2015-2019 ມີການກະທໍາຜິດກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ 2.617ກໍລະນີ ໃນນີ້ ປ່າໄມ້ 1.618 ກໍລະນີ, ກ່ຽວກັບສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ 353 ກໍລະນີ, ກ່ຽວກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ 218 ກໍລະນີ, ໄດ້ດຳເນີນ ສືບສວນ-ສອບສວນ 2.617 ຄະດີ. ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ກໍ່ສາມາດຢຸດຕິການອອກອະນຸຍາດ ຂຸດຄົ້ນໄມ້ແບບຊະຊາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ຊື້-ຂາຍໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໄດ້ຫັນເຂົ້າສູ່ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຊື້-ຂາຍ ໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ວຽກງານການດຳເນີນຄະດີ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ຮ່ວມກັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ) ຈັດຂຶ້ນໃນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 23-24 ທັນວາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄຳສານ ສຸວົງ ຫົວໜ້າໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ, ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ພາບປະກອບ

ທ່ານ ລິນທອງ ດວງພະຈັນ ຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ນັບແຕ່ປີ 2015-2019 ຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດ ຮ່ວມກັບ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດຫລາຍດ້ານເຊັ່ນ: ກັກຍຶດໄມ້ທ່ອນ, ໄມ້ແປຮູບ ຈຳນວນ 232.654 ແມັດກ້ອນ ແລະ ໄມ້ກິ່ງງ່າ, ກັກຍຶດສັດປ່າ ທີ່ຍັງມີຊີວິດໄດ້ 1.369 ໂຕ, ກັກຍຶດສັດປ່າ, ສິ້ນສ່ວນສັດປ່າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ຈາກສັດປ່າໄດ້ 13,6 ໂຕນ; ມີການກະທໍາຜິດ ກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ທັງໝົດ 2.617 ກໍລະນີ ໃນນັ້ນກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ 1.618 ກໍລະນີ, ກ່ຽວກັບສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ 353 ກໍລະນີ, ກ່ຽວກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ 218 ກໍລະນີ, ໄດ້ດຳເນີນ ສືບສວນ-ສອບສວນ 2.617 ຄະດີ.

ພາບປະກອບ

ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ຢຸດຕິການອອກອະນຸຍາດ ຂຸດຄົ້ນໄມ້ແບບຊະຊາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ຊື້-ຂາຍໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໄດ້ຫັນເຂົ້າສູ່ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ການລັກລອບຂຸດຄົ້ນ, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ຊື້-ຂາຍ ໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ ຍ້ອນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວກວດກາ, ລາດຕະເວນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຕາມຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ.

ພາບປະກອບ

ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ລິນທອງ ດວງພະຈັນ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ສະດັບປັບປຸງ ໂດຍທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ, ນຳໃຊ້ ແລະ ກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້, ສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູ ການປູກ ແລະ ຂະຫຍາຍຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ເພີ່ມຄວາມປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້, ເປັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ທຳມາຫາກິນ ແລະ ນຳໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ອາກາດ, ແຫລ່ງນໍ້າ, ຊີວະນານາໆພັນ, ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.

ທີ່ມາ: ຂປລ