ອັດຕະປື ຫັນລ້ຽງສັດແບບທໍາມະຊາດສູ່ແບບວິິທະຍາສາດເພື່ອເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ

638

ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງອັດຕະປື ຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນ, ພາກສ່ວນນັກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ຫັນການລ້ຽງສັດແບບທໍາມະຊາດກ້າວໄປສູ່ການລ້ຽງສັດແບບນໍາໃຊ້ເຕັກນິິກວິທະຍາສາດທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອຫັນການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກາຍເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງ.

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ໃນທ້າຍສະໄໝ ແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ປະສົບກັບຫຼາຍບັນຫາ ອັນເນື່ອງມາຈາກ ໄພທຳມະຊາດ ຫຼື ການປ່ຽນແປງດີນຟ້າອາກາດ ເຮັດໃຫ້ແຜນການການພັດທະນາມີຫຼາຍອັນຍັງບໍທັນໄດ້ບັນລຸຕາມແຜນການ

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໃນຊ່ວງທີ່ ແຂວງ ອັດຕະປື ປະເຊີນກັບບັນຫາຈາກສະພາບການດັ່່ງກ່າວ ຄະນະພັກອໍານາດການປົກຄອງຂອງແຂວງ ອັດຕະປື ກໍ່ຄືພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ຊາວກະສິກອນ, ພາກສ່ວນນັກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ໃຫ້ຫັນການລ້ຽງສັດແບບທໍາມະຊາດກ້າວໄປ ສູ່ການລ້ຽງສັດແບບນໍາໃຊ້ເຕັກນິິກວິທະຍາສາດທີ່ທັນສະໃໝເພື່ອຫັນການຜະລິດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກາຍເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນຂະບວນ.

ທ່ານ ບຸນເສີດ ເສດທິລາດ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ ອັດຕະປື ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັດຕະປື ໄດ້ຊຸກຍູ້ປູພື້ນຈັດສັນອາຊີບ ໃຫ້ເປັນຂະບວນການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະ ຫັນການລ້ຽງສັດ ດ້ວຍຮູບແບບຈາກທຳມະຊາດໃຫ້ກາຍມາເປັນຮູບແບບນໍາໃຊ້ເຕັກນິິກວິທະຍາສາດທີ່ທັນສະໃໝເປັນຕົ້ນແມ່ນການລ້ຽງແບບພາມ ເຊິ່ງທົ່ວແຂວງ ອັດຕະປື ຄວາຍ 29.426 ໂຕ, ງົວ 35.198 ໂຕ, ໝູ 28.323 ໂຕ, ແບ້ 7.956 ໂຕ, ສັດປີກ 255.663 ໂຕ ມີພາມລ້ຽງສັດແບບຄວບຄົວທັງໝົດ 41 ພາມ ລວມມີສັດລ້ຽງທັງໝົດ 37.700 ໂຕ ໃນນີ້ ຄວາຍ 86 ໂຕ, ງົວ 2.569 ໂຕ, ໝູ 365 ໂຕ, ມີບາງພາມ ສາມາດຜະລິດລູກໝູໄດ້ 6.000 ໂຕຕໍ່ປີ, ມີແບະ-ແກະ 1.000 ໂຕ, ສັດປີກ 13.715 ໂຕ, ສະໜອງໄຂ່ໄດ້ 303 ແຕະຕໍ່ວັນ, ລ້ຽງປາ ມີ 2.980.300 ໂຕ, ຜົນຜະລິດໄດ້ 106 ໂຕນ ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການລ້ຽງປາທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກຊິວະພາບ ສະເລ່ຍໄດ້ 40 ໂຕນຕໍ່ປີ, ໄດ້ມີການສົ່ງເສີມການປູກຫຍ້າເປັນອາຫານສັດທັງໝົດ 65 ເຮັກຕາ, ສາມາດຜະລິດອາຫານສັດໄດ້ 40-50 ໂຕນ ຕໍ່ເດືອນ.

ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນສົກປີ 2019 ຜ່ານມາ ໄດ້ສົ່ງອອກສັດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີທັງໝົດ 6.045 ໂຕ, ໃນນັ້ນ ຄວາຍ 1.952 ໂຕ, ງົວ 190 ໂຕ, ໝູ 213 ໂຕ, ແບ້ 81 ໂຕ, ສັດປີກ 2.609 ໂຕ, ຕ່າງແຂວງ ມີຄວາຍ 1.855 ໂຕ, ງົວ 37 ໂຕ, ແບ້ 18 ໂຕ, ສັດປີກ 1.106 ໂຕ

ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ຄວາຍ 97 ໂຕ, ງົວ 190 ໂຕ, ໝູ 213 ໂຕ, ແບ້ 81 ໂຕ, ສັດປີກ 2.609 ໂຕ, ຕ່າງແຂວງ ມີຄວາຍ 1.855 ໂຕ, ງົວ 153 ໂຕ, ແບ້ 63 ໂຕ, ສັດປີກ 2.503 ໂຕ; ປາ 13.263 ກິໂລກຼາມ ໃນນັ້ນ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ 11.237 ກິໂລກຼາມ
ທີ່ມາ: Attapeu Media