Lao Skyway ໄດ້ຮັບຍົນໂດຍສານແບບ Ma-600 ຈາກກອງທັບອາກາດລາວ ເພື່ອບໍລິການຜູ້ໂດຍສານ

848

ຂ່າວບໍ່ເປັນທາງການແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ສາຍການບິນລາວເດີນອາກາດ Lao Skyway ໄດ້ຮັບຍົນໂດຍສານແບບ Ma-600 ຈາກກອງທັບອາກາດລາວ ເຊິ່ງພິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນມີການມອບຍົນລຳດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສາຍການບິນລາວເດີນອາກາດບິນບໍລິການຜູ້ໂດຍສານ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້ສາຍການບິນລາວເດີນອາກາດລາວ ແມ່ນມີຍົນໂດຍສານແບບ Xian MA ເຊິງປະກອບມີ Ma-60 ຈຳນວນ 3 ລຳ ເລກທະບຽນ (​ RDPL 34262 ; RDPL 34226 ; RDPL 34171) ແລະ Ma-600 ແລະທະບຽນ RDPL 34252

ກອງທັບອາກາດລາວ ມີຍົນ Ma-600 ຈຳນວນ 2 ລຳ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍທະບຽນເລກຫມາຍຍົນ RDPL-34022 ແລະ RDPL-34024

ເຊິ່ງກອງທັບອາກາດໄດ້ມີການມອບຍົນ Ma-600 ໝາຍເລກ RDPL-34022 ໃຫ້ສາຍການບິນລາວເດີນອາກາດໄປໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ປ່ຽນເປັນທະບຽນ ມາເປັນ RDPL-34252 )

ອີກບໍ່ດົ່ນນີ້ສາຍການບິນລາວເດີນອາກາດຈະມີການປັບປຸງທົດສອບ ທາສີແລ້ວຈະໃຫ້ບໍລິການເລິ່ມໃນປີ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຄົນຮັກການບິນ In Love Aviation