ໂອກາດດີ! ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

544

ນັບວ່າເປັນຂ່າວດີສໍາລັບຜູ້ປະກອບການໂຮງສີເຂົ້າ ແລະ ຜູ້ຊື້-ຂາຍຜັກ ຫຼັງໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ເຊື່ອວ່າຈະເປັນຂ່າວດີສໍາລັບຊາວສວນຜູ້ປູກເຊັ່ນກັນ ທີ່ຈະມີໂອກາດນໍາຜົນຜະລິດຂອງຕົນເອງຂາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການຢ່າງເປັນລະບົບ.

ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໂຄງການທີ່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໂດຍມີໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6ປີ 2018-2024

ປັດຈຸບັນທາງໂຄງການມີແຜນຈະຮັບຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດໂຮງສີເຂົ້າ ແລະ ຜູ້ຊື້-ຂາຍຜັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ, ຫາກທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນໂດຍກົງນໍາຫ້ອງການປະສານໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາເປັນສິນຄ້າ (ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ຫຼື ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງປາກງື່ມ, ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ,

ຫາກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃດຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ທາງໂຄງການຈະຊ່ວຍປັບປຸງໃນການພັດທະນາທຸລະກິດຂອງບັນດາຜູ້ປະກອບການເຫຼົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບການສະໝັກແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ