ງາມບໍ່ສີແດງເຈີດຈ້າວ! ຂົວຂ້າມນ້ຳຊອງແຫ່ງໃໝ່ເປີດແລ້ວ ໃຊ້ຂ້າມໄປບໍ່ເສຍເງິນຈັກກີບພີ່ນ້ອງເອີ້ຍ

401

ເປີດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ສຳລັບຂົວຂ້າມນ້ຳຊອງແຫ່ງໃໝ່ ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2019 ໄດ້ມີການເປີດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຂົວຂ້າມນໍ້າຊອງ ເຂດບ້ານຫວຍແຍ້ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ພາຍຫລັງໄດ້ມີການທົດລອງເປິດນໍາໃຊ້ກ່ອນຫນ້ານີ້ ໄປໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງ.

ຂົວດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍາວປະມານ 96 ເເມັດ ແລະ ກວ້າງປະມານ 6 ແມັດ ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງຂົວປະມານ 5 ຕື້ກີບໂດຍລັດຖະບານ ໂດຍຜູ້ຊົມໃຊ້ຂົວຂ້າມໄປ-ມາ ຈະບໍ່ເສຍເງິນຄ່າຂ້າມຂົວຈັກກີບ! ຊົມເຊີຍ !!!

ພາບໂດຍ: Ley