ນີ້ບໍ່ແມ່ນປູກໄວ້ໃສ່ຕົ້ມໄກ່ແລ້ວ! ເຈົ້າໜ້າທຳລາຍສວນກັນຊາ 386 ຕົ້ນ ທີ່ເມືອງປາກກະດິງ

678

ຕອນແລງວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019 ຢູ່ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດໄດ້ລົງທຳລາຍສວນປູກກັນຊາ ຈຳນວນ 386 ຕົ້ນ ຢູ່ເຂດຫ້ວຍຊຳພູ ບ້ານທົ່ງຮາບ ເມືອງປາກກະດິງ.

ເຊີ່ງມີປະຊາຊົນລັກລອບປູກ ຜິດຕໍ່ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ມາດຕາ 318 ແຫ່ງ ສປປລາວ ກຳນົດໄວ້. ການທຳລາຍສວນກັນຊາໃນຄັ້ງນີ້ ຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດໄດ້ພ້ອມກັນຂຸດ, ລົກ, ຕັດ ແລະ ຈູດຖີ້ມທຳລາຍຖີ້ມ.